Bij transport van koeien en varkens is 35 graden buitentemperatuur een belangrijke grens, want dan moet volgens het ‘Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen’ het vervoer stilgelegd worden. De NVWA ziet hierop toe, maar hoe vaak wordt er gecontroleerd en gehandhaafd?

Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen
Dieren hebben net zoveel last van de warmte als mensen | Foto: Eyes on Animals

Zelden was een hitteplan in Nederland zo noodzakelijk voor mensen, dieren en de natuur. We moeten veel drinken en tegelijk zuinig zijn met water. Echter weer niet voor de vogels en andere dieren in de tuin, want die snakken naar een slokje water en wat schaduw.

Afspraken voor veetransport
Wat voor mensen geldt gaat ook op voor dieren. Het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen (pdf) werd in 2017 bijgesteld, na een tweede evaluatie tussen de betrokken sectorpartijen en de NVWA. De NVWA schrijft:

“In dit plan hebben NVWA en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het transport van varkens, runderen, schapen en geiten bij extreme temperaturen. De afspraken zijn een uitwerking van de algemene regels van de Europese Transportverordening (Vo 1/2005) waarin staat dat dieren bij het vervoer beschermd moeten worden tegen extreme temperaturen.”

Dit wordt aangevuld met:

“Inspecteurs van de NVWA letten bij extreme koude en hitte tijdens exportcertificering en tijdens vervoerscontroles van de landbouwhuisdieren extra op beladingsgraad, watervoorziening en ventilatie in het vervoermiddel.”

Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen
Runderen in een overvolle truck | Foto: Eyes on Animals

Naleving?
Omdat veel ‘gewone’ mensen op vakantie zijn, werken of ergens koelte zoeken, zijn er niet zoveel ‘ogen op de weg’ om te zien in hoeverre er deze weken veetransporten plaatsvinden die niet aan de afspraken lijken te voldoen.

De controle hierop dient plaats te vinden door de NVWA. Die kondigde deze week aan veetransporten meer te gaan controleren door de hoge temperaturen, waarbij gelet wordt op de temperatuur in de veewagens, goede ventilatie, de watervoorziening en het aantal dieren dat wordt vervoerd. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren stelde over de naleving begin deze week Kamervragen aan de minister van LNV:

“Kunt u helder uiteenzetten welke mogelijkheden de NVWA heeft om op te treden en maatregelen te treffen wanneer zij dieren aantreffen die lijden door hittestress? Wat zijn de ervaringen van de inspecteurs met de wettelijke mogelijkheden, kunnen zij daadwerkelijk handhaven of betreft het open normen die het in de praktijk lastig maken om op te treden?”

Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen
De Duitse politie koelt oververhitte varkens af (2015) | Foto: © Duitse politie

Handhaving?
De NVWA schrijft over de aanpassing uit 2017 van de nu geldende afspraken:

“Zo is er besloten dat in gebieden waar het KNMI de ‘code rood’ heeft afgegeven geen exportcertificering plaatsvindt en worden buitenlandse (varkens)slachthuizen geïnformeerd over het Nederlandse tropenrooster. Daarnaast wordt er ook in Europees verband gewerkt aan aanbevelingen voor controles bij veetransport onder extreme temperaturen.”

Controles kunnen tot discussie leiden, onder meer met buitenlandse chauffeurs, omdat onze wetgeving niet overeenkomt met die van andere landen. Of omdat een chauffeur kan zeggen dat het nog geen ‘code rood’ is. Brussel zal een rol moeten spelen om hier lijn in te krijgen, maar het risico bestaat dat tot die tijd te weinig wordt gecontroleerd en onvoldoende gehandhaafd. Esther Ouwehand stelde hierover de vraag:

“Hoe vaak is er in de afgelopen 5 jaar door de NVWA gecontroleerd op hittestress en wat waren de bevindingen van die controles? Hoe vaak is er de afgelopen 5 jaar daadwerkelijk handhavend opgetreden tegen hittestress, op welke gronden is dat gebeurd en waar bestond de sanctie uit?”

Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen
Foto: CIWF Nederland/flickr

Pluimvee en paarden
Omdat de afspraken in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen feitelijk vrijwillig zijn worden de regels door de sector bepaald. Door de Sectorraad Paarden wordt gewerkt aan een gelijkluidend protocol, maar voor pluimvee geldt het Nationaal plan nog (steeds) niet, zo schrijft de NVWA:

“De pluimveesector is (nog) niet aangesloten bij het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen. Het uitgangspunt dat transport verboden is vanaf een buitentemperatuur van 35ºC is volgens de pluimveesector niet haalbaar omdat er minder geschoven kan worden met de aanvoertijden van vleeskuikens. Voor pluimveetransporten geldt wel onverkort de algemene eis dat dieren bij het vervoer beschermd moeten worden tegen extreme temperaturen. De NVWA ziet hierop toe.”

Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen
Kippen op transport | Foto: Eyes on Animals

Misstanden melden
Wij kunnen dieren helpen door een oogje in het zeil te houden. Mocht je iets zien met betrekking tot dieren wat echt niet door de beugel kan, meld dat dan via telefoonnummer 144, en graag ook in een berichtje aan de redactie: info@animalstoday.nl.

Bronnen:

Lees ook:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel