De Partij voor de Dieren neemt het op voor de stier die dinsdag 16 september op wrede wijze wordt afgeslacht tijdens Toro de la Vega: een jaarlijks Spaans evenement in Tordesillas, waarbij honderden mannen te paard een stier langdurig opjagen en steken met speren tot het dier bezwijkt aan zijn verwondingen.

Toro de la Vega
Toro de la Vega | Foto: Wikimedia Commons

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren:

“Dit soort gruweldaden kunnen niet door de beugel. Dit is een van de meest bloedige volksvermaken in Europa. Aan dit wrede evenement moet zo snel mogelijk een einde worden gemaakt, het liefst nog voor 16 september.”

Drie partijen voor dieren hebben vandaag in Brussel een vuist gemaakt tegen Toro de la Vega. Samen hebben zij ruim 65.000 handtekeningen uit Spanje overhandigd aan de voorzitter van de commissie verzoekschriften, Cecilia Wikström. De handtekeningen tonen aan hoeveel weerstand er tegen de traditie in Spanje bestaat.

Hazekamp:

“Een jaar geleden is door PACMA, de Spaanse PvdD, al een officieel verzoek gedaan aan de Europese Commissie om te toetsen of Toro de la Vega wel in lijn is met EU-wetgeving, maar tot nu toe kwam er geen enkele reactie”.

Samen met Europarlementariër Stefan Eck van de Duitse partij voor de dieren heeft Hazekamp vragen gesteld aan de Europese Commissie:

“De EU beweert altijd een waardengemeenschap te zijn, dan moet ze hier keihard afstand van nemen”.

Persbericht Partij voor de Dieren