De Dierenbescherming waarschuwt dat het ‘Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen’, ook wel het ‘hitteprotocol’ genoemd, tekort schiet. De afgelopen weken kon je er niet omheen op social media: beelden van veetransporten op tropisch warme dagen, resulterend in hittestress bij de dieren. Het hitteprotocol dat sinds 2016 van kracht is lijkt ontoereikend om dieren te beschermen.

Eyes on Animals hitteprotocol
Systematisch dierenleed tijdens veetransporten | Foto: Eyes on Animals

De NVWA, die het dierenwelzijn tijdens veetransporten moet controleren, heeft extra controles uitgevoerd tijdens de warme dagen. Tot nu toe is bekend dat één vleeskuikentransporteur is gewaarschuwd, en vijf varkenstransporteurs en twee slachthuizen zijn beboet. Dit is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De capaciteit van de NVWA is namelijk niet toereikend om alle transporten te kunnen controleren.

Slechte omstandigheden
In het door de sector opgestelde hitteprotocol staat onder andere dat er vanaf 27°C minder dieren per m2 geladen mogen worden en dat er vanaf 35°C geen transport meer mag plaatsvinden. Desondanks lijken verschillende partijen zich hier niet aan te houden, zoals blijkt uit beelden van Eyes on Animals die verschillende slachthuizen bezocht. Daarnaast krijgen dieren zoals runderen, varkens en kippen al bij veel lagere temperaturen (rond de 25 °C) last van hittestress. Transport toelaten tot 35°C is dus onverantwoord, zeker als de wagens niet (goed) geventileerd zijn.

Ingrijpen bij hittestress
Omdat het hitteprotocol geen wettelijke basis heeft, is de NVWA niet bevoegd om dit te handhaven; ze mogen enkel lange-afstandstransporten (>8 uur) verhinderen als de temperatuur in de wagen meer dan 35°C bedraagt. Voor binnenlands vervoer geldt dit niet. Zolang het dierenwelzijn niet in het gedrang komt, kan de NVWA niet ingrijpen. De sector is dus zelf verantwoordelijk. Enkele slachthuizen begonnen wel eerder met slachten dan normaal, zodat ze vóór het heetste moment van de dag konden stoppen. Slachthuizen zijn hiervoor echter afhankelijk van de NVWA, omdat zij controleurs moeten sturen. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of de NVWA voldoende vaak ingrijpt bij hittestress, als het welzijn van de dieren in gevaar komt.

Hitteprotocol aanscherpen en naleven
Het is daarom belangrijk om met alle partijen om de tafel te gaan zitten om te zorgen dat het hitteprotocol aangescherpt én beter nageleefd wordt. Of de politiek zich over dit dossier gaat buigen is nog niet duidelijk. Voor minister Schouten liggen er in ieder geval 22 vragen over hittestress te wachten.

Persbericht Dierenbescherming