Door het overschrijden van de melkquota dreigt Nederland volgend jaar een recordboete te krijgen van Brussel, een bedrag van ongeveer 130 miljoen euro. Om deze dreiging af te wenden worden gezonde koeien sneller door de melkveehouders naar het slachthuis gebracht. Een vreemde situatie: in de Duurzaamheidsagenda staat immers dat ‘wij’ onze melkkoeien langer in leven willen laten.

melkkoeien
Foto: SAAW International

De hoogste boete die Nederland ooit heeft gekregen bedraagt 43,8 miljoen euro. Deze boete valt volgend jaar dus fors hoger uit. Het bedrag wordt aangejaagd door de hoge melkprijs van 50 cent per liter èn de enorme veestapel. Dit jaar zitten de veehouders al 5% boven het toegestane plafond.

Superheffingsboete

Nederland stevent af op een boete van 130 miljoen euro, vanwege het overschrijden van de melkquota. Kees Romijn, melkveespecialist van Landbouworganisatie LTO en zelf melkveehouder in Langerak zegt hierover:

“Wij hebben dit jaar een goede zomer gehad en dat was niet alleen goed voor de koeien, maar ook voor de melk. Hierdoor hebben de koeien zo’n vijf tot zes procent meer melk geproduceerd dan in voorgaande jaren en lopen wij tegen de zogeheten superheffingsboete aan.”

Een oplossing om minder melk te produceren is het slachten van gezonde koeien. Steeds meer wordt overgegaan tot deze drastische maatregel.

Vanaf 1 april 2015 worden de regels van de Europese Melkquota afgeschaft. Europese boeren staan vanaf deze datum vrij zoveel melk te produceren als zij zelf willen. Een grotere productie van melk zal leiden tot lagere prijzen. Goed voor de consument, maar of dat ook goed is voor de koeien? Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat door de afschaffing van het melkquotum het aantal koeien met twintig procent zal toenemen. Waar moeten deze extra koeien blijven? Een ander probleem is het enorme mestoverschot.

Mestwet

De landbouworganisatie LTO heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe mestwet. De melkveehouders, zoals Romijn, willen koste wat kost voorkomen dat het kabinet een systeem van dierrechten invoert. Helaas geeft Staatssecretaris Dijksma het LTO een kans. Er komt vooralsnog geen maximum aan het aantal koeien dat boeren mogen houden, wat meer dieren op kleine oppervlaktes tot gevolg kan hebben en dus veel mest.

Minder koeien in de wei

Roel Jongeneel, landbouweconoom van onderzoeksinstituut LEI, voorziet een lichte stijging van het aantal koeien waardoor de melkprijs eerst daalt en daarna stabiliseert:

‘Maar ik voorzie wel een daling van het percentage koeien dat in de wei staat.’

Het is nu eenmaal goedkoper voor de boer om zijn koeien op stal te laten staan in plaats van hen lekker in de wei te laten grazen. Volgens een onderzoek van de Universiteit Wageningen produceert een koe in de wei 6000 tot 7500 liter melk per jaar, terwijl een dier dat op stal staat ongeveer 8500 liter produceert. Meer winst dus voor de boeren. Een evenement waarbij blije koeien in het voorjaar de wei weer in mogen, zal in Nederland wellicht minder voorkomen.

Als de consument bereid is meer te betalen voor zijn melk kan de koe in de wei blijven staan, aldus de melkveehouders. Toch wordt aan deze woorden sterk getwijfeld. Een woordvoerder van staatssecretaris Dijksma verzekert dat weidegang belangrijk is voor het vee. Helaas is verplichte weidegang, zoals in Zweden, geen optie voor de Nederlandse overheid. Economische vooruitgang en winstmaximalisatie zijn en blijven speerpunten voor de Nederlandse overheid en belangrijker dan dierenwelzijn. Steeds meer koeien blijven daardoor op stal.

Bronnen: RTV Rijnmond en Annemiek van der Ploeg ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.