Als er geen maximum meer wordt gesteld aan het aantal te houden dieren, de zogenaamde dierrechten, zal Nederland overspoeld worden met miljoenen extra kippen, varkens en koeien. Dit laten natuur-en milieuorganisaties weten aan staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer. Nog meer productiedieren zullen daardoor in megastallen worden weggestopt.

dierrechten
Afschaffing dierrechten betekent nog meer megastallen

Nederland telt op dit moment ongeveer 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens en 4 miljoen koeien. Het overgrote deel hiervan zien we niet, omdat de dieren achter gesloten deuren worden gefokt, vetgemest en geslacht. Als de dierrechten worden afgeschaft (niet te verwarren met dierenrechten), mogen boeren hun veestapel uitbreiden. Dit betekent een gigantisch mestoverschot en meer stankoverlast.

Maar ook het dierenwelzijn wordt er niet beter op. Meer dieren dan ooit zullen massaal op kleine oppervlaktes worden behouden. Vast staat al dat de melkquota in 2015 zullen verdwijnen. Vanaf dat moment mogen boeren meer koeien gaan houden en zullen er nog minder koeien in de wei te zien zijn.

‘De Nederlandse veestapel is al te groot. Zonder duidelijke grenzen zet Dijksma de deur open voor verdere groei, met alle gevolgen van dien’, aldus Hugo Hooijer van Milieudefensie.

De natuur-en milieuorganisaties vrezen dat boeren de uitbreiding maximaal gaan benutten. Volgens onderzoeksbureau Arcadis zijn er al plannen voor uitbreidingen met in totaal 10 miljoen kippen en 200.000 koeien. De diverse natuur-en milieuorganisaties vragen dan ook aan de Tweede kamer of zij de dierrechten voor varkens en kippen wil handhaven en voor koeien wil invoeren.

Wil je meedoen aan deze campagne? Stuur dan jouw boodschap naar staatssecretaris Sharon Dijksma via maakvannederlandgeenmegastal.nl .

Bron ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven