Er gaan steeds meer stemmen op om Parmaham uit de schappen van supermarkten te halen nadat de productie ervan in verband is gebracht met de mishandeling van merries op IJslandse bloedfokkerijen. De kern van deze controverse is de extractie van een hormoon (eCG), ook wel Pregnant Mare Serum Gonadotropin genoemd, dat op wrede wijze wordt gewonnen uit het bloed van drachtige merries in IJsland.

bloedfokkerij
Intensieve varkenshouderij houdt wrede paardenbloedfokkerij in stand | Foto: publiek domein

Varkensboeren gebruiken vaak ‘geneesmiddelen’ die eCG bevatten, omdat dit hormoon de vruchtbaarheid van zeugen vergroot. De zeugen blijven op kunstmatige wijze zwanger; ze krijgen geen tijd om te herstellen tussen twee zwangerschappen in, wat de arme dieren uitput en leidt tot vroegtijdige slacht. Het gebruik van eCG leidt tevens tot grotere worpen met meer biggen. Wanneer de zeugen meer biggen hebben dan tepels, verhongeren de ‘overtollige’ biggen of worden ze gedood. Tot 2017 kwam het in Europa toegepaste eCG voornamelijk uit Argentinië en Uruguay. Na  controverses over de omstandigheden op Zuid-Amerikaanse bloedfokkerijen, zijn de meeste Europese farmaceutische bedrijven overgestapt op IJslands eCG.
.

Slechte omstandigheden op bloedfokkerijen

Maar de situatie in IJsland is niet veel beter: drachtige merries staan op elkaar gepropt in hokken en ‘geven’ elke week tot wel vijf liter bloed via hun halsslagaderen. Eerdere onderzoeken door Animal Welfare Foundation (AWF) hebben soortgelijke slechte omstandigheden aan het licht gebracht op honderden bloedfokkerijen in heel IJsland. Iedere nazomer en herfst geven naar schatting 5.000 merries hun bloed af.

De productie en het gebruik van eCG is niet alleen wreed, maar ook nog onnodig. Er zijn tal van alternatieven beschikbaar met een vergelijkbaar effect. Denk aan eenvoudige bewegingsmogelijkheden voor de dieren, optimale voeding, verlichting, contact tussen zeugen in bronst en contact met mannetjes. Dit maakt de bloedfokkerij al helemaal een wrede industrie.

Dierenwelzijnsorganisaties pleiten voor verandering

Het van drachtige IJslandse merries gewonnen bloed gaat de hele wereld over, maar vooral de Europese Unie, meer specifiek Duitsland, is de grootste importeur. De farmaceutische industrie verwerkt het hormoon in ‘geneesmiddelen’ voor varkens, maar ook voor schapen, runderen en geiten. Dierenwelzijnsorganisaties, zoals Animal Welfare Foundation (AWF) pleiten voor verandering. Sabrina Gurtner van AWF:

“Supermarkten moeten het gebruik van eCG in hun vleesketens verbieden. Als hun leveranciers weigeren te stoppen met het gebruik van eCG, dan moet de consequentie zijn dat de import wordt stopgezet.”

De IJslandse regering heeft in september 2023 toegegeven dat het EU-wetgeving over paardenbloedfokkerijen heeft overtreden. Specifiek schendt de huidige manier van verzamelen van bloed van drachtige merries het wettelijke kader Richtlijn 2010/63/EU over de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden. Vanaf november 2023 is het land verplicht om deze overtreding te corrigeren. De regering heeft sindsdien toegezegd haar tekortkomingen in de bloedfokkerij te zullen corrigeren.

Bronnen:

IJsland moet nu echt stoppen met bloedboerderijen

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee