IJsland is in overtreding met de EU-regelgeving omtrent het dierenwelzijn van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Zo oordeelt de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (ESA), nadat de Eurogroup for Animals samen met andere dierenbeschermingsorganisaties een klacht met betrekking tot het fokken van bloed in IJsland had ingediend.

Ijsland
IJsland moet nu echt stoppen met bloedboerderijen | Foto: publiek domein

IJsland blijkt nog steeds actief in de wrede en onnodige handel in bloedmerries. Het voortplantingshormoon PMSG zit in het bloed van drachtige merries en wordt door farmaceutische bedrijven verwerkt in geneesmiddelen die de voortplanting in vee stimuleert. Vorig jaar gaf de EU al aan een verbod te willen op de import en verkoop van het hormoon.

IJsland

IJsland is geen lid van de EU, maar wel van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Daarom moet het land voldoen aan de regels van de Europese Economische Ruimte (EER), waarvan de meeste zijn afgestemd op die van de EU.

Volgens een onderzoek naar IJslandse bloedboerderijen onder leiding van Animal Welfare Foundation en Tierschutzbund Zürich (AWF|TSB), schendt IJsland de wetgeving inzake de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Als gevolg van deze bevinding heeft de Eurogroup for Animals besloten een klacht in te dienen. Dat deed zesamen met zestien dierenbeschermingsorganisaties bij de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (ESA). Het hoofdargument van de aanklacht was dat IJsland zich niet houdt aan de voorgeschreven 3 V-principe: vervanging, vermindering en verfijning. Het 3 V-principe bepaalt dat dierproeven, indien mogelijk, moeten worden vervangen door alternatieve methoden waarbij geen gebruik wordt gemaakt van levende dieren. Ter vervanging van PMSG bestaan verschillende hormoonvrije methodes, synthetische geneesmiddelen en managementtechnieken.

Hormonen

Het voortplantingshormoon Equine Chorionic Gonadotropin (eCG) of Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) is van placentaire oorsprong en wordt daarom alleen bij het vrouwelijke geslacht en jonge veulens afgenomen. PMSG wordt in Europa veel gebruikt als ingrediënt in geneesmiddelen. Het wordt gebruikt om de voortplantingsprestaties te bevorderen bij het fokken van industriële veedieren. Volgens de website van dierenrechtenorganisatie Eyes On Animals worden er in Nederland verschillende medicijnen verkocht waarin dit hormoon zit.

Bij het onttrekken van het bloed, worden de halfwilde paarden op zeer wrede wijze behandeld. Onderworpen aan zwaar geweld waarbij de merries grote verwondingen oplopen, beleven de dieren keer op keer opnieuw zeer traumatische ervaringen. Daarbij wordt met de wekelijkse 5 liter bloedafname, de maximaal toegestane hoeveelheid afgenomen bloed naar alle bestaande internationale richtlijnen ver overschreden.

Drachtige paarden IJsland zwaar mishandeld voor hun bloed

Dubbel leed

Reineke Hameleers, CEO van Europgroup for Animals:

“Het besluit van ESA maakt duidelijk dat we niet verder hoeven te discussiëren over wat we moeten doen aan bloedfokkerij, het is illegaal volgens de EU-regels. Bloedfokkerij is een dubbele pijn. Merries lijden door gewelddadige en ovematige bloedafname, zodat de veehouderij verder kan intensiveren met alle dierenleed van dien. We hopen dat IJsland hierna een einde zal maken aan deze wrede praktijk. De komende herziening van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn biedt ook een kans voor de EU om op te treden. We roepen de Europese Commissie op om van deze gelegenheid gebruik te maken om een verbod op de productie, de invoer en het gebruik van PMSG in de EU voor te stellen.”

Tot slot bied de uitspraak van ESA een interessante mogelijkheid. EU-lidstaten die zich niet aan de afgesproken EU-richtlijnen houden kunnen aangevochten worden.

Bron:

Europees Parlement: IJsland moet stoppen met onttrekken bloed van merries

©AnimalsToday.nl Jennie Cools