IJsland onttrekt bloed aan drachtige merries, waarin het voortplantingshormoon PMSG zit. Dit hormoon wordt door farmaceutische bedrijven verwerkt in geneesmiddelen die de voortplanting in vee moeten bevorderen. De lucratieve praktijk van de bloedboerderijen die de bloedafname uitvoeren, gaat echter tegen de richtlijnen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) in.

merries
Europees Parlement wil dat IJsland stopt met onttrekken bloed van merries | Foto: Pixabay

Het Europees Parlement heeft een verzoek ingediend om een verbod in te voeren op de import en verkoop van het voortplantingshormoon PMSG dat in IJsland bij bloedpaarden wordt afgenomen. Groot voorstander van dit verzoek is Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Het gaat om 119 actieve bloedboerderijen met in totaal meer dan vijfduizend bloedpaarden. Deze zomer zal nader onderzoek worden uitgevoerd door een werkgroep van het Ministerie van Landbouw en Visserij van IJsland.

IJsland is geen EU-lid, maar is wel lid van de Europese Vrijhandelsassociatie en moet zich daarom houden aan de regels van de Europese Economische Ruimte (EER), waarvan de meeste zijn afgestemd op de EU-richtlijnen. Dierproeven moeten namelijk, indien mogelijk, worden vervangen door alternatieve methoden waarbij geen gebruik wordt gemaakt van levende dieren. De stof PMSG is te vervangen door al op de markt beschikbare synthetische medicijnen. Het wordt gebruikt om de voortplanting bij vee te bevorderen. Met name bij varkens.

Hoge prijs bloed

Aan het bloed van drachtige merries zit een hoge prijs. Als bijproduct, wordt ook het bloed van hun veulen tegen een lagere prijs verkocht. Doordat boeren bloedmerries houden om daarmee een extra inkomen te verschaffen, zouden vleesprijzen zijn gedaald. Door de verlaging van deze vleesprijzen, zouden boeren weer eerder geneigd zijn om bloedmerries te houden. De vicieuze cirkel zou mogelijk een verklaring zijn voor het stijgend aantal bloedboerderijen in het noordelijke land.

Wat is PMSG?

Het voortplantingshormoon Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) is van placentaire oorsprong en wordt daarom alleen bij het vrouwelijke geslacht en jonge veulens afgenomen. PMSG wordt in Europa veel gebruikt als ingrediënt in geneesmiddelen die de voortplanting van varkens en ander vee bevorderen. Volgens de website van dierenrechtenorganisatie Eyes On Animals worden er in Nederland verschillende medicijnen verkocht waarin dit hormoon zit.

Een team van dierenwelzijnsactivisten deed een undercoveronderzoek naar de zogenaamde bloedboerderijen in IJsland. Daaruit blijkt dat de werkwijze gepaard gaat met mishandeling van merries en hun veulentjes. Op beeld hebben zij de wrede industrie vastgelegd. Bloedpaarden blijken letterlijk te moeten bezwijken voor varkens. Er wordt namelijk veel te veel bloed afgenomen, wel 5 liter per keer; daarnaast ook veel te vaak. Tien weken lang wordt dit proces wekelijks herhaald. De procedure zelf duurt maar 5 minuten, maar de stress en mishandeling ervoor en erna duurt aanzienlijk langer. Hierdoor lopen deze paarden grote trauma´s op.

Bloedboerderijen

Op gewelddadige wijze worden de merries vastgezet in een klein houten of metalen hokje met openingen in de zijkanten, waarin zij regelmatig per ongeluk klem komen te zitten. Met zweep- en stokslagen op de meest gevoelige lichaamsdelen wordt de merrie gedwongen de gladde vloer van het hokje te betreden. Met alle kracht en wil probeert zij dit, tevergeefs, te mijden. Soms verwondt zij zichzelf in alle paniek. Met een touw aan het hoofd en met rugbanden wordt het angstige dier vastgezet. Een naald van een halve centimeter dikte, de canule, wordt ingebracht om het bloed te onttrekken en de grote buis wordt gevuld. Nu blijkt ook nog dat de naalden herbruikt worden.

Bij een te grote afname van bloed, verzwakt het paard, gaat het trillen en heeft het moeite met zich voort te bewegen. Bovendien heeft het dier ook al het een en ander te verduren gehad qua slaag.

Rósa Líf Darradóttir, arts en paardeneigenaar in Reykjavik:

“Ik wil graag dat mensen weten dat IJsland in feite halfwilde drachtige merries neersteekt, waarbij hun bloed in extreme hoeveelheden en frequentie wordt afgenomen, alleen maar om varkens meer varkens te laten krijgen.”

Undercoverbeelden

Dierenwelzijnsorganisaties Animal Welfare Foundation (AWF) en Tierschutzbund Zürich (TSB) hebben op verschillende locaties in IJsland beeldopnamen gemaakt van bloedboerderijen. In hun video is te zien hoe de merries en hun veulentjes in afgelegen gebieden, in veel te kleine omheiningen, zonder enige beschutting tegen wind of regen, op zware wijze mishandeld worden door medewerkers en in bedwang worden gehouden met behulp van een hond. In beeld is te zien hoe deze een van de merries bijt. Stuk voor stuk worden de slachtoffers in de primitieve hokjes gedwongen voor bloedafname. Een van de veulentjes schrikt zo erg van de angstige geluiden die haar moeder uit tijdens de procedure, dat het over het hek springt om bij haar te komen. Het jonge dier wordt echter door een medewerker gezien en krijgt eerst met de hand een paar klappen op het hoofd en vervolgens nog een paar stokslagen. Paarden communiceren met elkaar en waarschuwen elkaar door middel van geluid en stressgeuren en zijn zich daarom zeer bewust van wat er gaande is in hun omgeving.

Ook is op beeld te zien hoe de merries en veulens worden opgejaagd door de schreeuwende medewerkers die onderling lachen, terwijl ze de dieren met grote balken slaan en porren. In paniek proberen de paarden te vluchten, maar dit is onmogelijk. De kleine veulens komen tussen de moeders klem te zitten en raken hierdoor soms gewond. Uit het onderzoek blijkt dat paarden met verwondingen aan hun lot worden overgelaten.

Mette Uldahl, vice-president van de Federatie van Dierenartsen van Europa (FVE):

“Het is dierenmishandeling en wreedheid.”

IJslandse dierenwet

Advocaat Árni Stefán Árnason uit Reykjavik vertelt op de video dat de werkwijze van deze bloedboerderijen in strijd is met de lokale dierenwelzijnswet. Honden mogen niet worden ingezet om paarden in bedwang te houden. Eigenaren van deze praktijken kunnen hun vergunning verliezen, een zware boete opgelegd krijgen en een gevangenisstraf tot twee jaar.

De oppositiepartij Volkspartij heeft een wetsvoorstel ingediend waarin wordt opgeroepen tot een verbod. Het wetsvoorstel is in afwachting van een stemming en wordt gesteund door onder meer de Icelandic Tourism Association.

Kortom, zowel op lokaal niveau wordt de dierenwelzijnswet overtreden, als op Europees niveau, namelijk doordat er niet aan de afgesproken richtlijnen van de EVA wordt voldaan.

Bronnen:

Drachtige paarden IJsland zwaar mishandeld voor hun bloed

©AnimalsToday.nl Jennie Cools