Er is te weinig bekend over de huidige situatie bij de horrorfokker in Eersel om een oordeel te kunnen vellen met verstrekkende gevolgen als de inbeslagname van alle honden. Dat bleek vandaag in het kort geding van House of Animals tegen de NVWA, voor de rechtbank van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag.

Rechter wil meer zicht op horrorfokker in Eersel voor inbeslagname
Slachtoffer illegale broodfokker in Eersel | Foto: ©House of Animals

Volgens House of Animals handhaaft de NVWA onvoldoende tegen Kwispel en Co, ook bekend als Kwispel Enzo. De dierenwelzijnsorganisatie heeft aangetoond dat er voortdurend dierenleed en onthouding van noodzakelijke zorg plaatsvindt. Dit gebeurde zelfs met medewerking van dierenartsen. De NVWA zou al jaren op de hoogte geweest zijn van de misstanden, maar greep niet in. Er werd onlangs door House of Animals bij de NVWA een handhavingsverzoek ingediend met een ultimatum.
.

Ultimatum verloopt voor NVWA: Haal die honden weg!

.
De NVWA nam onlangs zo’n 30 honden (van naar schatting 500) in beslag, maar dat is volgens House of Animals een druppel op de gloeiende plaat. Uit eigen onderzoek en uit getuigenissen van oud-medewerkers van Kispel en Co is gebleken dat de fokker in Eersel willens en wetens vreselijke toestanden laat voortbestaan, waar feitelijk alle honden direct en indirect het slachtoffer van zijn.
.

Inval bij ‘horrorfokker’ door NVWA en politie

.
Alle honden moeten weg bij een man die dergelijke praktijken laat bestaan in zijn ‘bedrijf’. Bovendien is er bewijs aangeleverd dat daags na de inval en daaropvolgende inbeslagname door de NVWA toch nog honden met diverse aandoeningen zijn gevonden bij de fokker in Eersel. .

Rechter wil meer zicht op horrorfokker in Eersel voor inbeslagname

House of Animals heeft na het aflopen van het ultimatum een kort geding aangespannen om de NVWA te dwingen binnen 24 uur alle honden in beslag te nemen, maar er is volgens de rechter onvoldoende zicht op de huidige situatie.
.

Rechter wil meer zicht op horrorfokker in Eersel voor inbeslagname

.
Er volgt een inhoudelijke zitting over 4 weken, waarbij ook de derde partij – de hondenfokker zelf – aanwezig moet zijn. De NVWA moet over 3 weken de rapporten aanleveren, inclusief het rapport van de laatste inspectie. Op basis hiervan zal het oordeel van de rechter gevormd worden. Karen Soeters van House of Animals:

“Het is natuurlijk een grote teleurstelling dat de honden nog steeds niet uit deze afschuwelijke situatie worden gehaald. Van de vorige inspecties heeft de NVWA geen enkel rapport overlegd. De NVWA doet het minimale en liefst nog minder dan het minimale.”

Positief is echter dat de rechter de zaak inhoudelijk gaat behandelen. De schijnwerpers gaan op deze kwestie. En niet alleen de NVWA moet verantwoording afleggen, ook de fokker moet bij deze zitting zijn verhaal doen.

Rechter wil meer zicht op horrorfokker in Eersel voor inbeslagname
Legt u dit eens uit? | Foto (slachtoffer illegale broodfokker in Eersel): ©House of Animals

House of Animals heeft nog proberen af te dwingen dat tot die tijd van alle aanwezige honden een veterinair rapport gemaakt moet worden. De rechter ging daar niet in mee, omdat dat niet zou kunnen qua capaciteit. Volgens de NVWA werken ze niet zo. Ze kijken naar groepen dieren en niet naar individuen. Karen Soeters:

“De rechter zegt het kan niet. De NVWA zegt het hoeft niet, we kijken naar een groep. Dat is absolute onzin en klopt dus ook niet. Waarom haalden ze dan wel die 30 honden weg en niet de hele groep? Als een dier op straat mishandeld wordt dan zou je dus volgens de NVWA kunnen zeggen ‘sorry het is er maar 1 en niet de hele groep’. Bovendien heeft de NVWA zo’n 600 dierenartsen in dienst. En ze kunnen dierenartsen inhuren.”

.

Malafide dierenartsen ontmaskerd bij horrorfokker in Eersel

©AnimalsToday.nl | House of Animals