Muis
Foto: WikiMedia Commons

De Partij voor de Dieren heeft in een brief aan het Presidium van de Tweede Kamer gevraagd om diervriendelijke maatregelen tegen de muizenoverlast in het Kamergebouw die na het kerstreces is vastgesteld.

De beheerder van het gebouw heeft overal muizenvallen geplaatst, van het type waarin muizen gedood worden. Driemaal daags worden de vallen gecheckt en dode muizen afgevoerd. De Partij voor de Dieren heeft de dodelijke vallen verwijderd uit het door hen gebruikte deel van het Kamergebouw en vervangen door inloopvallen waarin muizen levend gevangen worden. De op die manier gevangen muizen worden elders uitgezet, op een plaats waar de dieren kunnen overleven zonder overlast te veroorzaken.

In de brief aan het Presidium wijst de fractie van de Partij voor de Dieren erop dat er meer aan preventie gedaan zou kunnen worden in het Kamergebouw, bijvoorbeeld door te zorgen dat er geen etensresten achterblijven op de fractiekamers en door adequate afdichting van gaten en kieren aan te brengen.

Xandra van den Bleek, ambtelijk secretaris van de Partij voor de Dieren: “Dit jaarlijks terugkerende probleem wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de gebruikers van het Kamergebouw. Op onze fractie is de overlast zeer beperkt, doordat wij zorgen dat er geen eten op de fractiekamers achterblijft en dat de kamers netjes blijven. Voor zover preventie onvoldoende werkt, zijn diervriendelijke muizenvallen en verplaatsing van de dieren de enige acceptabele oplossing”.

Bron: Partij voor de Dieren