Kerst staat voor de deur en door de aanhoudende coronapandemie zullen veel mensen in deze periode op zoek gaan naar tijdverdrijf. Ondernemers bedenken graag ‘leuke uitjes’, vooral voor de kinderen, waarbij ‘iets’ met dieren altijd scoort. De exploitatie van dieren voor ons vermaak kent vrijwel geen grenzen.

De exploitatie van dieren voor ons vermaak
Kind op pony | Foto: publiek domein

Helemaal in zijn minipony’s waarop de kleinste kindjes een ritje kunnen maken, met mama of papa ernaast lopend. Voor elke leeftijd is er wel een geschikte maat pony. Gillende kinderen op de ponyrug – of het nu van angst is of van enthousiasme – is natuurlijk niet fijn voor het dier. Helaas is daar geen controle op, evenmin op het feit hoe met de dieren tijdens het ritje wordt omgegaan.

Amerikaanse miniatuurpaardjes met rode mutsjes zijn ook te huur. Heel jonge kinderen kunnen de dieren aaien of vastpakken. Hoe de dieren zich hierbij voelen is niet belangrijk; dierenwelzijn is ver te zoeken. Kinderen begrijpen de natuurlijke signalen van dieren niet. Erg jonge kinderen zijn zelfs nog niet in staat om het gedrag van een dier te interpreteren. Paarden en pony’s worden door de exploitant meegegeven aan de huurder, dus wat mensen ermee doen, wordt niet gezien.

De exploitatie van dieren voor ons vermaak
Levende kerststal, Leusden 2019 | Foto: Animals Today

Kerststallen met levende dieren big business

Een bezoek aan een ‘levende kerststal’ doet het ook altijd goed in kersttijd. Talloze bedrijven bieden kerststallen met levende dieren te huur aan voor markten, scholen, verzorgingshuizen, winkelcentra, tuincentra en kerstshows. De samenstelling bestaat doorgaans uit een os, een ezel, twee of drie schapen, een of meerdere ganzen, geiten, en soms zelfs een kameel, alpaca of lama. De dieren kunnen in zo’n stal hun natuurlijke gedrag niet vertonen; de ruimte is meestal zeer beperkt, er is vaak drukte en veel geluid rond de kerststal, inclusief muziek.

De exploitatie van dieren voor ons vermaak
Levende kerststal, Leusden 2019 | Foto: AnimalsToday

Vaststaat dat het verblijf voor een dier in een kerststal met alle omgevingsprikkels zeer stressvol is. Bovendien moeten de dieren vaak van ver komen, wat betekent dat ze het hele land door worden gesleept. Dat geldt ook voor rendieren die inclusief arrensleeën te huur worden aangeboden. En wat te denken van een heuse ganzenfanfare?

Exploitatie

In een kerststal met levende dieren gaat het altijd om een niet-natuurlijke omgeving met allerlei diersoorten door elkaar, waardoor de dieren geen soorteigen gedrag kunnen vertonen en worden blootgesteld aan stress. Levende kerststallen passen niet meer in deze tijd. Al helemaal niet meer omdat de agressie in de samenleving toeneemt. Ook tegenover dieren. Daarbij: de meeste kerststallen met levende dieren zijn in de nacht onbewaakt. Tegen alle waarschuwingen in zijn mensen ook snel geneigd de dieren in de kerststal iets te voeren, iets waar ze ziek van kunnen worden of zelfs aan kunnen overlijden. Dierenwelzijn, dat wil zeggen ‘het vermijden van onnodig leed’ bij dieren zou bij het uitgeven van gemeentelijke vergunningen een overweging moeten zijn die vergunning al dan niet te geven.

De exploitatie van dieren voor ons vermaak
Levende kerststal, Leusden 2019 | Foto: Animals Today

Iedere soort zijn eigen levensbehoeften

Ezels en schapen zijn kuddedieren en vinden er niets aan om in hun eentje te zijn, ook al is het met andere diersoorten. Ook kamelen, lama’s en alpaca’s leven liefst in kleine groepen. Daarbij worden alpaca’s – al doet hun uiterlijk anders vermoeden – helemaal niet graag geaaid! Doe je dat wel, kon hij weleens bijten. Lama’s spugen liever als ze zich bedreigd voelen (stress door selfies, te veel aandacht van mensen, schreeuwende kinderen). Ganzen voelen zich op het water veiliger dan op land, dus om die nu in een kerststal te laten rondlopen? Conclusie: geen enkel dier voelt zich prettig in een kerststal; ze kunnen geen kant op als ze zich – door zowel volwassenen als kinderen – bedreigd voelen.
.

Een ander kerstverhaal: ‘Papa, wat zit die gans daar mooi’

Regels volgens de NVWA

De NVWA moet uiterlijk 2 weken voor het tijdstip van de tentoonstelling, beurs of markt worden geïnformeerd waar gezelschapsdieren worden tentoongesteld en/of verhandeld. Aanmelding dient te gebeuren d.m.v. het formulier ‘Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen’. In geval van ‘overige gezelschapsdieren’ (geen evenhoevigen, hoenderachtigen enz.) moet een bewijs van vakbekwaamheid geüpload worden.

Voorts stelt de NVWA: De organisator van de tentoonstelling, beurs of markt zorgt voor geschikte huisvesting en verzorging van de dieren tijdens het evenement. De eisen die hiervoor gelden, staan in het Besluit houders van dieren:

  •  Een dier beschikt over voldoende bewegingsruimte en kan aan zijn fysiologische en etiologische behoeften voldoen.
  • Een dier wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf, zoals slechte weersomstandigheden en gezondheidsrisico’s.
  • Een dier ervaart niet onnodige angst en stress als gevolg van zijn huisvesting.
  • Het aantal dieren en de soorten dieren in 1 verblijf zijn zodanig dat dit niet het welzijn of de gezondheid van het dier nadelig beïnvloedt.
  • Een dier moet niet kunnen ontsnappen uit zijn verblijf.
  • Een dier heeft de beschikking over geschikt voer en drinkwater.
  • Een ziek of gewond dier wordt direct en op passende wijze verzorgd.
  • Drachtige en zogende dieren worden niet toegelaten.
  • Dieren die worden verdacht van besmettelijke ziekten of dieren met klinische verschijnselen van een besmettelijke ziekte worden niet toegelaten.

In hoeverre worden deze regels toegepast? Keuringen door de NVWA staan, zoals ze zelf zegt, hoog op de agenda, maar de werkelijkheid is dat de controle op de gezondheid van de dieren, het constateren van ernstige verwondingen, angst en stress, geen prioriteit hebben.

De exploitatie van dieren voor ons vermaak
Een andere vorm van uitbuiting van dieren | Foto: Jorge Royan/Wikimedia

Een andere vorm van uitbuiting van dieren: het circus

Een circus met wilde dieren is wettelijk niet meer toegestaan, maar circussen met paarden, honden, geiten, koeien, alpaca’s, lama’s en kamelen zijn er nog altijd, waarbij dieren soms twee keer op een dag hun kunstjes moeten vertonen. Moeten, want door mensen aangeleerd. Bovendien is het op zijn zachtst gezegd vreemd dat de zogenaamde kameelachtigen in Nederland tot de categorie dieren behoren die je als huisdier mag houden. Wordt het niet eens tijd dat het ministerie van LNV het houden van deze soorten verbiedt? Saskia Oskam van de PvdD-fractie in Utrecht is er duidelijk over:

“Of het nou kamelen, reptielen, roofvogels of konijnen zijn, het is niet meer van deze tijd om dieren te gebruiken bij evenementen. Er komen veel mensen op af die de dieren graag willen aanraken en dat zorgt vrijwel altijd voor stress bij dieren. Kinderen zijn geneigd om dieren te aaien of op te pakken.”

Verder zegt Oskam:

“De bedrijven die dieren verhuren aan evenementen zullen zeggen dat ze de dieren goed verzorgen. In de meeste gevallen zal het zo zijn, maar het gesleep en vervoer van dieren naar drukke evenementen vinden wij zeer onwenselijk. Bovendien: zo’n evenement kan toch ook succesvol zijn zonder dieren?”

Laten we stoppen met levende kerststallen, circussen met dieren en iedere andere vorm van exploitatie van dieren voor ons vermaak.

Bronnen:

Karen’s blog: Bert’s Animals Verhuur misbruikt coronacrisis

©AnimalsToday.nl Marianne Miltenburg