Nieuwe wetgeving van de Europese Unie maakt het Groot-Brittannië, Ierland en Italië mogelijk vanaf 2016 elk jaar duizenden grijze eekhoorns te doden. Deze massadoding wordt betaald door de EU en dus door de belastingbetalers.

slachtpartij grijze eekhoorns
Volgens de EU mogen grijze eekhoorns in Ierland, Groot-Brittannië en Italië worden bestreden | ©Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Geen rechtvaardiging voor slachtpartij
Om zowel de rode eekhoorn als bomen te beschermen, die de grijze eekhoorns zouden beschadigen, is door de EU besloten de populaties te laten ‘beheren’. Allerlei methoden om de grijze eekhoorns te bestrijden zijn toegestaan: vergiftiging, doodslaan, vangen met vallen en schieten. Hoewel het doden van grijze eekhoorns de afgelopen eeuw in Groot-Brittannië geen effect had en er absoluut geen wetenschappelijk bewijs is dat het doden van de grijze eekhoorns de rode eekhoorns helpt beschermen, mogen de knaagdieren vanaf volgend jaar te vuur en te zwaard bestreden worden.

Zelfs in de periode dat vrouwtjes hun jongen zogen krijgen ze geen respijt. Het doden van duizenden zogende moeders betekent dat er tienduizenden jongen zullen verhongeren. Een wreedheid die de dierenwelzijnsstandaard van de Wereldorganisatie voor diergezondheid schendt. Ironisch genoeg kregen eerder rode eekhoorns de schuld van het beschadigen van bossen toen zij in grotere getale voorkwamen en achtte men het nodig de rode eekhoorns te bestrijden.

Ben je tegen het doden van grijze eekhoorns en wil je dit de EU laten weten? Teken dan deze petitie.

Overlevingskans hoger
Grijze eekhoorns zijn in de jaren 1870 in Europa geïntroduceerd vanuit Amerika. Het beviel de beestjes zo goed dat de populaties snel groeiden en door sommigen als een plaag worden gezien. Grijze eekhoorns zijn forser dan rode eekhoorns en kunnen meer vet opslaan waardoor ze beter bestand zijn tegen winters weer wat hun overlevingskans groter maakt. Daarnaast krijgen ze meer jongen. Niet alleen de uitbreiding van grijze eekhoorns heeft invloed op de hoeveelheid rode eekhoorns, veel rode dieren sterven door het eekhoornpokkenvirus SQPV. Grijze eekhoorns zijn hier immuun voor, maar kunnen de ziekte wel overdragen op rode eekhoorns.

Bronnen: Care2  ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde