Het International Fund for Animal Welfare (IFAW), heeft samen met een coalitie van dierenwelzijnsorganisaties een petitie opgesteld om de Afrikaanse leeuw (Panthera leo leo) op te nemen op de Amerikaanse lijst voor bedreigde diersoorten, de Endangered Species Act (ESA).

Leeuw
Foto: Wikimedia Commons

Als de leeuw wordt opgenomen als bedreigde diersoort, is het verboden om de leeuw nog langer als een trofee in de Verenigde Staten in te voeren. Een essentiële stap om de huidige daling van de leeuwenbevolking om te keren. De Afrikaanse leeuw is op dit moment de enige grote kat die nog niet onder de bescherming valt van de ESA.

De Afrikaanse leeuwenbevolking is ernstig gevaar. Volgens Jeff Flocken, North American Regional Director van het IFAW, dragen de Amerikanen dragen bij aan het probleem. Hij vertelt:

“De Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor het importeren van meer dan de helft van alle leeuwen die elk jaar naar huis gebracht worden door trofeejagers. Een kwestie die de reeds snelle daling van de soort verergert.”

Naar schatting zijn er nog ongeveer 32.000 Afrikaanse leeuwen in het wild. In de afgelopen 30 jaar is de populatie al met meer dan 50 procent gedaald. Deze cijfers erkennen dat de soort ernstig in het nauw zit.

Om onnodig bloedvergieten van de bedreigde soort verder te voorkomen, heeft het IFAW nu dus een verzoekschrift ingediend bij de Amerikaanse overheid om de Afrikaanse leeuwen op de ESA te krijgen. Dit is de meest directe manier waarop de leeuw geholpen kan worden.

De Amerikaanse regering stelde vast dat nadere beschouwing van de lijst met bedreigde diersoorten gerechtvaardigd is. De meerderheid van de Amerikanen gelooft dat de soort bescherming verdient. Een recente enquête toont aan dat 90 procent van de Amerikanen vindt dat de Amerikaanse regering maatregelen moet treffen om trofeejacht op de met uitsterven bedreigde Afrikaanse leeuwen te voorkomen. 83 procent denkt dat de Amerikaanse regering de internationale inspanningen moet ondersteunen om de commerciële handel van de leeuw tot een halt te roepen.

Steun de leeuw

Jeff Flocken roept om hulp:

“Met de hulp en de steun van de hele wereld, kunnen we een plaatsing op de ESA-lijst regelen, een noodzakelijke veiligheidsmaatregel voor de bijna uitgestorven Afrikaanse leeuwen.  Begrijp dat we allemaal een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het lot van de soort. Beantwoord de brul van de leeuw. Ga naar de website Help African Lions. Geef dit prachtige schepsel de mogelijkheid om over de Afrikaanse vlaktes te zwerven en laat hem de komende jaren een symbool van moed blijven.”

Bron ©PiepVandaag.nl Isabelle Oostendorp