De uitbreiding van een ijzerertsmijn in het Noordpoolgebied, wat waarschijnlijk zou hebben geleid tot de volledige uitroeiing van de narwalpopulatie, is geblokkeerd. Het gebied in Nunavut, Canada, herbergt een van ’s werelds rijkste ijzerertsvoorraden. Maar het is ook de thuisbasis van de dichtste narwalpopulatie op aarde, die nu al flink onder de huidige mijnbouw en scheepvaart lijdt.

narwalpopulatie
Hoop voor narwalpopulatie na blokkade uitbreiding mijnbouw | Foto: screenshot WWF/YouTube

Na vier jaar van overleg en beraadslagingen verwierp de Nunavut Impact Review Board een verzoek van Baffinland Iron Mines Corporation om de mijnbouw op het noordelijke puntje van Baffin Island aanzienlijk uit te breiden.

De beoordelingsraad gaf recentelijk een verklaring waarin stond dat het uitbreidingsproject “aanzienlijke en blijvende negatieve gevolgen voor zeezoogdieren, het mariene milieu, vissen, kariboes en andere landdieren, vegetatie en zoet water” met zich meebracht. “Naar de mening van de raad zouden deze negatieve effecten ook gevolgen kunnen hebben voor de oogst, de cultuur, het landgebruik en de voedselzekerheid van de Inuit”, aldus de verklaring.

Natuurbeschermers verrast

Het nieuws kwam als een verrassing en opluchting voor natuurbeschermers en gemeenschapsleden die zich inzetten voor de bescherming van de narwalpopulatie en de Inuit die van hen afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud.

“Ik moest huilen”, zei Chris Debicki, vice-voorzitter en adviseur van de natuurbeschermingsorganisatie Oceans North. Volgens Debicki waren de argumenten tegen de uitbreiding op dit moment te sterk en het verzet van de gemeenschap te luid om te negeren.

Dan Vandal, Canada’s minister voor noordelijke zaken, kan nu beslissen of hij de kant kiest van de onderzoeksraad of de mijnbouw. Verwacht wordt dat hij binnen de komende drie maanden een besluit zal nemen.

Nu al verwoestend effect

Het uitbreidingsvoorstel van Baffinland was erop gericht het vervoer van 6 miljoen ton ijzererts per jaar op te voeren tot 12 miljoen ton. Het bedrijf wilde daarnaast ook een tweede spoorweg aanleggen naar een andere haven, van waaruit het nog eens 18 miljoen ton extra wilde verschepen.

De huidige scheepvaart heeft echter al een verwoestend effect op de Arctische narwalpopulatie. Sinds Baffinland in 2015 begon met mijnbouwactiviteiten in het gebied, is het aantal narwallen drastisch afgenomen, volgens Arctisch marinebioloog Kristin Westdal:

“Als je kijkt naar de onderzoeken [sinds 2014], zie je een ongelooflijke, statistisch significante afname van de narwalpopulatie in dit gebied – we zien 12.000, 10.000, 5.000, 2.000.”

Omdat narwallen onder water gebruik maken van echolocatie om met elkaar te communiceren, worden ze door het lawaai van mijnbouwtransportschepen uit het gebied verdreven.

Toekomst onzeker

De uiteindelijke beslissing over de toekomst van de mijnactiviteiten ligt bij de federale regering. Er zijn veel voorstanders van de uitbreiding omdat deze gepaard zal gaan met economische groei en nieuwe banen.

Maar volgens Debicki is de afwijzing door de beoordelingsraad veelzeggend. “Deze ijzerertsafzetting is een van de beste ter wereld vanwege de hoge concentratie”, zei hij.

“De realiteit is dat er in deze regio niet voor tientallen, maar waarschijnlijk voor honderden jaren zal worden gedolven, dus het is van groot belang dat de ontwikkeling vanaf het begin goed verloopt.”

Bron:

#GNvdD: Nieuwe unieke beelden van vissende narwals (video)

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee