Animals Asia heeft aangekondigd dat zij een enorme berenreservaat gaat oprichten in Vietnam om de laatste galberen te redden die het land nog telt. Daarmee komt het einde in zicht van de berengal-industrie waarbij beren jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden worden opgesloten in galkwekerijen en pijnlijke handelingen moeten ondergaan voor het aftappen van de kostbare gal.

berenreservaat
Einde berengal-industrie in Vietnam door nieuw berenreservaat | Foto: AnimalsToday/House of Animals

30 jaar geleden heeft Jill Robison een belofte gedaan om een einde te maken aan de berengalteelt. In al die tijd is dierenwelzijnsorganisatie Animals Asia – die Robinson oprichtte om te kunnen voldoen aan haar belofte- de grootse uitdaging aangegaan om de illegale kwekerijen aan te pakken waar beren onder onterende omstandigheden worden gehouden voor het aftappen van hun gal. Bijna drie decennia lang hebben zij acties en campagnes gevoerd en zijn er vele beren gered. Dankzij Animals Asia kan binnenkort de deur van de laatste galboerderij in Vietnam sluiten:

“Het is een race tegen de klok om de paar honderd beren in Vietnam te redden die nog steeds in kooien leven, geduldig wachtend, maar wanhopig om gered te worden.”

https://twitter.com/Petbunny4/status/1532172687245713410

Berenopvangcentrum

Onlangs heeft Animals Asia aangekondigd dat zij in Vietnam een enorm berenreservaat zal oprichten voor de 310 overgebleven galberen in het land.  De huidige berenopvangcentrum in Tam Dao nadert zijn volledige capaciteit. Daarom gaat de organisatie een 12 hectare groot reservaat in Bach Ma creëren dat plaats zal bieden aan alle overgebleven galberen. Animals Asia:

“Zodra de laatste beer is gered, zal deze wreedheid voor Vietnam verleden tijd zijn en een voorbeeld scheppen voor andere landen in de regio. Dit is een monumentale stap in de biodiversiteit, aangezien deze wrede praktijk de maan- en zonneberen in het land naar uitsterven heeft geduwd.”

In 2017 ondertekende de regering een overeenkomst met Animals Asia. In deze overeenkomst is vastgelegd dat in 2022 alle berengal-boerderijen gesloten zullen worden, en de toen resterende 800 beren naar het opvangcentrum van Animals Asia zullen worden gebracht. Vanaf 2017 heeft de organisatie echter niet stil gezeten en hebben zij nog diverse beren gered.

https://twitter.com/AnimalsAsia/status/1534105384406896641

Dierenleed

Sinds 2005 zijn de berengal-kwekerijen illegaal. In deze galkwekerijen worden beren in kleine roosterkooien gehouden. Rechtop zitten of omdraaien is niet mogelijk. De beren krijgen nauwelijks te eten of drinken en worden slecht behandeld. In sommige gevallen worden beren als welpje uit het wild gevangen en verblijven ze dertig jaar lang in zeer slechte omstandigheden. Dagelijks wordt het gal door een zeer pijnlijke methode van het dier afgetapt. Om het gal uit de beer te kunnen halen, wordt de huid opengesneden en een buisje in zijn galblaas ingebracht. De beer houdt er littekens aan over. In sommige gevallen moet een beer deze handeling zelfs twee keer per dag, jaar in en jaar uit, ondergaan. Dit is zeer pijnlijk voor het dier.

AnimalsToday reportage: Hanoi, het gal van de beer (video)

Mensen geloven dat berengal een ‘traditioneel medicijn’  is en goed voor het behandelen van leverziekten of andere mankementen. De medische wereld heeft voldoende goede of zelfs betere alternatieven, echter gaan de berengal-kwekerijen in sommige Aziatische landen stug door. Organisaties die galberen redden, zien altijd uitgehongerde en uitgedroogde dieren met misvormde of ontbrekende lichaamsdelen. Animals Asia heeft zelfs meegemaakt dat oude of zieke beren, die geen gal meer produceerden, in hun kooien aan hun lot werden overgelaten. 

Einde in zicht

Door het bouwen van een nieuw berenreservaat kunnen de laatste galberen worden gered en maakt Animals Asia daardoor een einde aan de berengal-industrie in Vietnam. De vraag naar berenproducten gaat daarmee stoppen wat ten goede komt aan de stroperij van wilde dieren. Voorheen werden de beren in het wild gevangen en gedood voor hun galblaas. Ongeveer 30 jaar geleden explodeerde de berengal-teelt toen mensen zich realiseerden dat het mogelijk was om een berenleven lang gal te tappen. Duizenden maanberen werden uit het wild gestroopt, waardoor wilde populaties werden gedecimeerd. Al die tijd hebben de beren jarenlang veel pijn en stress ondergaan door de regelmatige galextractie. Gelukkig lijkt daar nu eindelijk een einde aan te komen.  Tuan Bendixsen, directeur van Animals Asia’s Vietnam, concludeerde.

“In Vietnam is er geen twijfel dat de berenhouderij de massale afname van de populatie wilde beren heeft veroorzaakt. We kunnen de populatie wilde beren redden als we een einde maken aan de galkwekerijen en alle gekweekte beren naar reservaten brengen. Door een einde te maken aan de galboerderijen zal er een einde komen aan de stroperij en de vraag naar wilde berenjongen om de kooien te bevoorraden, zodat de populatie wilde beren in het bos zich kan herstellen.”

Bronnen:

#GNvdD: Negen Aziatische zwarte beren gered uit galboerderijen Vietnam

©AnimalsToday.nl Jessica Slotman