Het jaar 2015 staat volgens hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma te boek als het ‘allerslechtste gruttojaar uit de geschiedenis’. In een interview met de Volkskrant benadrukt Piersma dat het voortbestaan van de vogels ernstig bedreigd wordt.

Gruttojaar
Foto: Berend Jan Stijf via Wikimedia Commons (publiek domein)

In de jaren ’60 waren er 120.000 gruttoparen te vinden in Nederland. Dit jaar waren dat er misschien nog maar zo’n 60.000.Volgens Piersma gaat ieder jaar 20% van de vogels dood, wat neer komt op 15.000. Daar tegenover worden maar 4.000 kuikens geboren. Komend voorjaar verliest de populatie dan dus weer 11.000 vogels.

Oorzaken van het verdwijnen van de typisch Nederlandse vogel zijn goed bekend. De grutto wordt zeer uitgebreid gevolgd en onderzocht. Piersma:

“Habitatverlies door de aanleg van grote wegen en industrieterreinen en de schaalvergroting en intensivering van de landbouw in het overgebleven cultuurland. Nog lager waterpeil, nog meer bemesting, nog harder groeiend eiwitrijk Engels raaigras, nog meer mais, nog meer monocultuur.”

Herstel van een soortenrijk landschap waarin rekening gehouden wordt met de natuur is hetgeen de vogelsoort gaat redden aldus Piersma. De grutto staat ook prominent op de Rode Lijst van Birdlife International.

Bron:

©AnimalsToday.nl