Meer dan de helft van alle veelvoorkomende plantensoorten en een derde van de diersoorten zouden kunnen verdwijnen door verlies van leefgebied onder invloed van klimaatverandering.

Amazonegebied - biodiversiteit
Het Amazonegebied zal extra hard geraakt worden door klimaatverandering | Foto: CIFOR via Compfight cc

Onderzoek gepubliceerd in Nature Climate Change suggereert dat de biodiversiteit enorm te lijden zal hebben bij een temperatuurverhoging van meer dan ‘slechts’ 2 graden Celsius. De wetenschappers zeggen daarentegen ook dat opwarming kan worden gereduceerd door snel actie te ondernemen om CO2-emissie’s terug te dringen.

Een internationaal team van onderzoekers heeft gekeken naar de impact van temperatuurtoename op 50.000 veelvoorkomende planten- en diersoorten. Zij keken naar temperatuur- en neerslagrapporten en brachten de gebieden die geschikt blijven als leefgebied onder verschillende klimaatveranderingsomstandigheden in kaart.

Wanneer er geen stappen worden gezet om CO2-uitstoot terug te dringen, komt de  temperatuur op 2.100 verschillende plaatsen ter wereld 4 graden Celsius hoger uit dan de temperatuur zoals die was van voor de industrialisatie. Bij dit scenario zouden op die plekken 34% van de onderzochte diersoorten en 57% van de onderzochte plantensoorten meer dan de helft van hun leefgebied verliezen.

Dr. Rachel Warren, één van de onderzoekers zegt:

“Ons onderzoek voorspelt dat onder invloed van klimaatverandering biodiversiteit enorm zal afnemen, ook veelvoorkomende soorten die overal ter wereld worden aangetroffen zullen hierdoor worden getroffen. Dit verlies van globale biodiversiteit zal de biosfeer significant verarmen en zo ook de dynamiek van het ecosysteem.”

De effecten van de stijgende temperaturen zullen groter zijn in bepaalde regio’s. Zo zal het sub-Saharische gebied in Afrika, Centraal-Amerika, het Amazonegebied en Australië harder geraakt worden door de gevolgen in vergelijking tot andere gebieden.

Wanneer de emissie’s op korte termijn drastisch worden teruggedrongen, zal dat positief uitpakken voor de biodiversiteit. Als de piek in 2016 wordt bereikt en de temperatuur niet boven de 2 graden Celsius toeneemt, is het verlies 60% minder.

Dr. Warren:

“Het goede nieuws is dat dit onderzoek nieuw bewijs levert waarom het zo belangrijk is de CO2-emissie’s zo snel mogelijk terug te dringen en de opwarming niet groter te laten zijn dan die 2 graden Celsius.”

Wanneer de opwarming binnen de perken blijft, hebben planten en dieren ook meer kans zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Bron ©PiepVandaag.nl