Yes, we care! Op zaterdag 17 mei vindt een protest tegen de massadoding van zwerfhonden in Roemenië plaats in Amsterdam. De demonstratie start om 13:00 uur op de Dam. Vanaf 14:15 trekt de demonstratie door Amsterdam via de volgende route:  DAM – ROKIN – MUNTPLEIN – VIJZELSTRAAT – VIJZELGRACHT – WETERINGCIRCUIT – WETERINGSCHANS – LEIDSEPLEIN

17 mei
Foto via Stray Animal Platform Foundation

De demonstratie verzet zich tegen het feit dat in Roemenië dagelijks vele zwerfhonden gevangen worden en op afschuwelijke wijze gedood worden.

Hiervoor heeft het  Roemeense Constitutionele Hof in september 2013 toestemming gegeven. Zwerfhondenbeleid staat al jaren op de politieke agenda van Roemenië. Politici beloven het overschot te zullen terugdringen en winnen hier vaak vele stemmen mee. Methoden die vervolgens gebruikt worden zijn echter nooit diervriendelijk en daarbij evenmin effectief. Europese belastingbetalers dragen onbewust bij aan deze massale afslachting van zwerfhonden. Roemenië ontvangt nl. jaarlijks Europese subsidies voor het bestrijden van Rabiës (hondsdolheid). Voorwaarde is wel dat Roemenië zijn zwerfhondenpopulatie vermindert door het gebruik van humane en effectieve methoden.

Roemenië houdt zich echter in het geheel niet aan deze voorwaarden en heeft besloten om honderdduizenden zwerfhonden te vangen en op zeer wrede wijze te doden. In de gemeenteasielen worden de gevangen zwerfhonden na 14 dagen op een zo goedkoop mogelijke wijze afgemaakt. O.a. door injecties met motorolie of antivries in het hart te geven, d.m.v. verhongering of ze letterlijk af te slachten. De Roemeense overheid handelt hiermee in strijd met EU regels. Zij geeft geen enkele euro uit aan inenting, castratie, sterilisatie en humane euthanasie maar stopt alle geld in eigen zak!

Op 8 maart 2014 is er op 60 plaatsen, wereldwijd gedemonstreerd! Deze demonstraties hebben ervoor gezorgd dat Roemenië van de EU een waarschuwing heeft gekregen. Ook heeft een internationaal team van juristen en experts in hondenpopulatiemanagement, op 23 januari 2014 een brief gestuurd waarin onmiddellijk ingrijpen van de Europese Commissie in de wrede behandeling van zwerfhonden in Roemenië wordt geëist. Deze brief is ondertekend door 200 Europese Dierenwelzijnsorganisaties.

Helaas blijft Roemenië zijn misdadige martelpraktijken op grote schaal voortzetten!

Op 17 mei vinden er opnieuw wereldwijd demonstraties plaats, om extra druk uit te oefenen op de Europese politiek.

Stray Animal Foundation Platform ondersteunt deze demonstratie van harte en bedankt de organisatoren (Marlijn Versteeg en Richard Schellekes) voor het in gang zetten van dit protest in Nederland. Stray-AFP zal natuurlijk aanwezig zijn op 17 mei en roept haar achterban met klem op om deel te nemen aan de demonstratie.

17 mei
Foto via Stray Animal Foundation Platform

De Roemeense situatie staat echter helaas niet op zichzelf. In heel veel Oost-Europese landen speelt dezelfde problematiek op het het gebied van zwerfdieren. Ook daar worden dagelijks vele dieren opgejaagd en afgeslacht door overheden.

Bij deze wil Stray-AFP de Europese politiek er met klem op wijzen dat zij haar verantwoordelijkheid dient te nemen jegens haar burgers.  Het feit dat Europese overheden op grote schaal betrokken zijn bij moord op zwerfdieren is ons inziens volstrekt ontoelaatbaar.  Stray-AFP vertegenwoordigd 134 NGO’s  die er gezamenlijk op willen aandringen bij de Europese politiek dat zij haar lidstaten aanspreekt op deze gruweldaden en een halt toeroept op verdere continuering van deze wandaden.

Daarnaast pleit Stray-AFP ervoor dat zwerfdieren specifieke aandacht krijgen binnen het Europees dierenwelzijnsbeleid. Momenteel richt de politiek zich op de volgende dierencategorieën: Huisdieren, hobbydieren, productiedieren, dierentuin- en circusdieren en wilde dieren. Zwerfdieren zijn gedumpte en verwaarloosde huisdieren die niet kunnen rekenen op de steun van eigenaars of burgers. Doordat ze tevens onzichtbaar zijn in het Europese dierenwelzijnsbeleid zijn zij dubbel in het nadeel. Het is de hoogste tijd dat men in Brussel stappen gaat zetten om hier verandering in te brengen. De komende maanden zal Stray-AFP haar inspanningen intensiveren om binnenlandse- en buitenlandse politici hiervan te doordringen.

17 mei

Persbericht Stray Animal Foundation Platform