In november 2013 vertelden wij, Stichting Dierenopvang Bosnië, al over de situatie in Bosnië. Door de ontwikkelingen in Roemenië begon ook de overheid in Bosnië na te denken over wijziging van de huidige wetgeving, om meer zwerfhonden te kunnen doden. De politieke structuur in Bosnië is echter zeer complex, voor velen een onbegrijpelijke constructie, waarbij de tijdens de oorlog strijdende partijen, nu samen een land proberen te besturen.

dierenopvang bosnië

De afgelopen maanden is er meer onvrede geuit door de bevolking over de economische situatie waar Bosnië nog immer in verkeert. Armoede, werkeloosheid en het gebrek aan ontwikkeling geeft de bevolking een gevoel van uitzichtloosheid. Men ziet dat de bestuurders zich tegoed doen, zich verrijken met de vaak exorbitant hoge inkomens die het bestuur met zich meebrengt, grote dure huizen, onbetaalbare auto’s en meer luxe producten, waar de normale mens alleen maar van kan dromen.

In een land waar nog steeds vluchtelingenkampen zijn, honger heerst en er weinig zicht is op verbetering, was het te verwachten dat men in opstand kwam. De opstand startte op het moment dat de voorgestelde wetswijziging, wat het doden van zwerfdieren mogelijk maakte, werd besproken in het parlement. De sessie werd keer op keer uitgesteld, wat de lokale en internationale dierenbeschermers tot wanhoop dreef. Want juist het proces vooraf aan de sessie was van levensbelang, het lobbyen, de gesprekken met de juiste personen en het voorbereiden van het verweer werd constant teniet gedaan door het vervallen van de sessies.

Uiteindelijk vond er eind december een sessie plaats waarbij het advies werd gegeven om de wetswijziging af te wijzen. De sessie waar een werkelijke beslissing zou worden genomen vond plaats in maart. Wederom werd ook daar een negatieve stemming afgegeven. Dat gaf hoop voor de dieren in Bosnië, maar men hield de adem in. Het is moeilijk te begrijpen, maar de negatieve stemming had niets te maken met de inhoud van de wijziging, louter met de stappen binnen het proces om een wijziging door te voeren. Door afwezigheid van één van de belangrijkste personen binnen dit proces, door een levensbedreigende ziekte, kon er niet worden overgegaan tot een definitieve stemming. Aangezien de terminaal zieke persoon een positie voor het leven heeft, is het afwachten tot een volgende verkiezing, waarbij de positie opnieuw vervuld zal worden. Dit zal vermoedelijk oktober 2014 plaatsvinden.

dierenopvang bosnie

Het vervolg van de sessie ter wijziging van de wet zal zeer waarschijnlijk pas ergens in 2015 gepland worden. De dierenbeschermers maken zich zorgen, want er heerst een gevoel van onmacht. Een aantal gemeentes heeft al een voorschot genomen op de op handen zijnde wijziging en is massaal aan het doden geslagen. Duizenden honden worden op gruwelijke wijze gedood en niemand die er iets aan kan doen.

De lokale vrijwilligers worden momenteel geconfronteerd met de meest gruwelijke vormen van mishandeling. Zoals een van onze vaste contacten Elvira. Zij belde ons in tranen op. Ze had een hond gevonden die aan een auto was gebonden met een koord om zijn nek, de auto had met hoge snelheid rondgereden terwijl de hond levend achter de auto werd gesleurd. Een walgelijke dood, en met pijn in ons hart hebben we haar verhaal aangehoord. Om haar te helpen een goede aangifte te doen bij de inspectie, hebben we de kosten van de autopsie voldaan, meer konden wij voor de hond niet meer betekenen. Op de weg naar de autopsie trof Elvira nog meer dieren die een afschuwelijke dood waren gestorven. Het is onbegrijpelijk, maar de dieren zijn hier duidelijk het kind van de rekening. Op deze lieve en trouwe dieren worden de frustraties afgereageerd, weerloze slachtoffers van mensen zonder geweten.

Niet alleen de dieren worden direct geraakt door gefrustreerde dierenhaters. Ook aan stichting Dierenopvang Bosnië werd onlangs een genadeloze klap uitgedeeld. Door de aanwezigheid van een aantal corrupte dierenartsen in Bosnië werd het geplande sterilisatieproject in april 2014 onmogelijk gemaakt. De vergunningen konden niet worden afgegeven door de inspectie, wat voor de stichting een te groot risico met zich meebracht om met een groot team vrijwilligers af te reizen.

Twintig zeer gedreven Nederlandse vrijwilligers moesten worden teleurgesteld, en daarmee ook de lokale vrijwilligers die enorm hun best hadden gedaan om het project voor te bereiden. Maar nog het allerbelangrijkst, de dieren. De dieren worden ook hier het slachtoffer van corruptie en machtsmisbruik.

Stichting Dierenopvang Bosnië maakt zich heel veel zorgen om de ontwikkelingen binnen het gefrustreerde land. We geven niet op, maar de huidige situatie maakt het bijzonder ingewikkeld om nog iets te kunnen betekenen. De stichting doet haar uiterste best om in september weer met een groot team af te reizen, maar op dit moment is alles onzeker.

Klik hier voor meer informatie over het werk van de stichting en manieren om de Bosnische honden te steunen.

Suze Steenbergen, Stichting Dierenopvang Bosnië