Na een flinke oliemorsing in Trinidad, waarbij op 23 april 50.000 liter ruwe stookolie de Golf van Paria instroomde, spoelden in mei 2017 dikke plakken stookolie aan op de oostkust van Bonaire. De autoriteiten meldden enkele dode vogels, maar grote schade aan het mariene ecosysteem leek er niet te zijn.

Bonaire
Olievogels Bonaire weer schoon dankzij nauwe samenwerking | Foto: André de Baerdemaeker

Hoewel een grote ecologische ramp gelukkig uitbleef, hadden de autoriteiten nog veel werk aan opruimwerkzaamheden. Ook in het Mangrove Info Center had men de handen vol. Het centrum, dat formeel geen vogelopvang is, kreeg zes met olie besmeurde genten om te verzorgen. Zonder ervaring, maar met de beste bedoelingen ging men aan de slag om de ergste olie van de veren te krijgen. Men realiseerde zich dat bij het redden van met olie besmeurde vogels meer komt kijken dan een afwasteil met een sopje.

Deskundig advies
Ondanks intensief wassen werd het verenpak van de vogels niet schoon en waterdicht. In overleg met de autoriteiten besloot men daarom deskundig advies in te winnen. Na overleg met Sea Alarm, een internationale kennis- en netwerkorganisatie die de opvang van olieslachtoffers ondersteunt, kwam het verzoek bij Vogelklas Karel Schot terecht. Op verzoek van, en gefinancierd door, Rijkswaterstaat en Sea Alarm vertrok Vogelklasbeheerder Monique de Vrijer naar het Caribisch gebied.

Genten
Vanuit Nederland waren ook twee nieuwe bassins meegekomen zodat er gelegenheid was de genten te laten zwemmen. De vogels, drie roodpootgenten en drie bruine genten, zaten er wat uitgeblust bij. In nauwe samenwerking met de gedreven stafleden van Mangrove werd meteen gestart met het nieuwe plan van aanpak. Er was weinig tijd. Voor de Antillianen was het training in de praktijk.

Bonaire
Foto: André de Baerdemaeker

Wassen
Een goede diagnose is essentieel om de eerste stap in het proces te bepalen. Om de conditie van de vogels te bepalen werden bloedmonsters afgenomen die met de lokale dierenarts werden beoordeeld. Zo werd al snel duidelijk dat de voeding van de genten moest worden aangepast. De sterkste vogels waren al na een paar dagen fit genoeg om opnieuw gewassen te worden. De techniek die hierbij werd gebruikt was een paar weken tevoren nog toegepast op met olie besmeurde knobbelzwanen in Rotterdam. Ondertussen werd buiten ook hard gewerkt aan het installeren van de bassins. Met veel handigheid werden de baden opgetuigd en gevuld met water. De schoongemaakte vogels kregen dagelijkse zwemsessies die steeds langer werden, tot de genten op den duur niet meer van het water hoefden te worden gehaald. Een teken dat volledig herstel aanstaande is.

Bonaire
Weer vrij | Foto: André de Baerdemaeker

Succesvol
Op 24 en 25 augustus werden de genten weer vrijgelaten. Na bijna drie maanden in gevangenschap keerden ze, zonder blijvend letsel, terug naar de zee. Dat is bovenal te danken aan de nauwe samenwerking tussen verschillende organisaties en gedreven mensen. Het was een leerzame operatie voor alle betrokkenen die gelukkig succesvol verliep. Hopelijk blijft een nieuw incident met olie in de Cariben uit, maar mocht het gebeuren, dan is het goed te weten dat de expertise om daarmee om te gaan nu ook op de eilanden voorhanden is.

André de Baerdemaeker – voorzitter Vogelklas Karel Schot

©AnimalsToday.nl