Kunnen vogels zich evolueren zodat zij niet meer zo gemakkelijk aangereden worden? Volgens onderzoekers aan de University of Tulsa in Oklahoma, Amerika is het antwoord ja.

jonge zwaluw
Jonge zwaluw | Foto: Wikimedia Commons

Afgelopen maandag 18 maart werden resultaten openbaar gemaakt die vermoeden dat de American Cliff Swallow (Petrochelidon, oftewel een zwaluw) zich aanpast aan de omgeving waarin hij leeft.

Het onderzoek, dat gepubliceerd is in de Current Biology Journal, stelt dat het aantal zwaluwen dat aangereden wordt door auto’s de afgelopen 30 jaar hard is achteruit gegaan. Uit onderzoek blijkt ook dat de zwaluwen die wel worden aangereden een langere spanwijdte hebben dan de zwaluwen die niet worden aangereden. Dat suggereert dus dat de zwaluw zich zo heeft geëvolueerd dat hij makkelijker van auto’s kan wegdraaien door een kortere spanwijdte.

Volgens mede-auteur aan de studie Charles Brown, is het mogelijk om de evolutie te observeren.“De afgelopen 30 jaar hebben wij een natuurlijke selectie van vogels gezien die kunnen voorkomen door een auto geraakt te worden.”

“De studie laat ook zien dat dieren zich relatief snel kunnen aanpassen aan hun leefomgeving, en de stadse milieus waar ze tegenwoordig in leven”, aldus Brown. Zo laat de studie zien dat Darwinvinken zich in slechts enkele jaren hebben kunnen aanpassen aan nieuwe leefomstandigheden. Echter het vastleggen van hoe dieren zich aanpassen aan de verstedelijking is moeilijker. Bij Brown en zijn collega’s ging dit per ongeluk.

Tijdens Brown zijn studie naar zwaluwen raapte de onderzoeker de karkassen van dode zwaluwen op die waren aangereden en onderzocht deze. Tijdens een studie van 30 jaar viel het de onderzoekers op dat er steeds minder dode zwaluwen te vinden waren. Het aantal ging van 20 in 1982 naar slechts 4 in 2012.

Dankzij onderzoek naar de vleugels van vogels die niet zijn aangereden kwamen onderzoekers erachter dat vogels met een langere spanwijdte meer moeite hebben met scherpe bochten maken dan vogels met een kortere spanwijdte.

Brown denkt dat de evolutie misschien wel voor meerdere vogelsoorten geldt, maar door gebrek aan data is hier nog geen bewijs voor.

Bron: Livescience ©PiepVandaag.nl Brechje van Otterdijk