De koude winters van de afgelopen jaren in Nederland heeft voor een enorme afname gezorgd onder het aantal standvogels. Dat blijkt het broedvogelrapport dat Sovon Vogelonderzoek gisteren presenteerde. Zo nam het aantal winterkoninkjes met een derde af en zijn er van de populatie waterhoentjes sinds 2009 nog maar de helft over. Ook de ijsvogel heeft onder de kou te lijden. In 2012 broedde in Nederland zelfs minder dan de helft van het aantal ijsvogelparen dat in 2008 werd geteld.

lachstern
Foto: Wikimedia Commons

Gelukkig zijn er ook soorten waar het juist heel goed mee gaat zoals de blauwborst, de rietzanger, de gele kwikstaart en de kwartel. Van deze vogels werden zelfs de hoogste aantallen sinds 1984 geteld en dat zou komen door regenval in de Sahel, een gebied onder de Saharawoestijn.

Als het in het najaar in de Sahel veel regent is er meer begroeiing en dat betekent weer meer voedsel voor de vogels. Grote aantallen trekvogels uit Nederland overwinteren in de Sahel. Hopelijk keren er dit jaar weer veel trekvogels terug naar Nederland.

Bron: AD ©PiepVandaag.nl