Begin deze week kwam er bij House of Animals een melding binnen van een winactie via Instagram, waarbij een American bully puppy gewonnen kan worden. Verloting van dieren is echter verboden in Nederland, waarmee de organisator de wet overtreedt.

verboden verloting puppy bij politie gemeld
Het bericht van de verboden verloting op Facebook | Schermfoto

Dieren mogen in Nederland niet gebruikt worden als prijs. House of Animals heeft daarom de actie gemeld bij de politie. In Nederland is het verboden om dieren te verloten of op andere wijze als prijs uit te reiken (Artikel 2.13 Wet dieren).

verboden verloting puppy bij politie gemeld
Artikel 2.13 van de Wet dieren | Schermfoto

Het verloten of als prijs uitreiken van levende dieren mag niet omdat het houden van een (huis)dier veel verantwoording vergt. Het risico dat een prijswinnaar het dier snel zat is of niet kan verzorgen om praktische of financiële redenen is te groot. Het verbod voorkomt uitwassen en daarmee ernstig dierenleed.

verboden verloting puppy bij politie gemeld
Verboden winactie op Instagram | Schermfoto

De Instagram-pagina van de kennel is inmiddels op besloten gezet. Of de loting van de site is gehaald is daarom niet duidelijk. Op 23 januari zou de uitslag bekend worden gemaakt.

Verboden verloting puppy bij politie gemeld
American bully pup | Foto: Ddogs09/Wikimedia

©AnimalsToday.nl | House of Animals