Wereldwijd is een grote afname van de hoeveelheid insecten waarneembaar. In drie decennia verdween gemiddeld een kwart van alle insecten. Hoewel dit is te wijten aan diverse oorzaken, lijkt de klimaatcrisis de grootste boosdoener. Wetenschappers waarschuwen voor de vergaande gevolgen die dit kan hebben.

insectenpopulatie krimpt wereldwijd in rap tempo
Vuurjuffer | Foto: publiek domein

In de afgelopen 30 jaar is de wereldwijde insectenpopulatie met 25 procent afgenomen. De daling lijkt het snelst te gaan in het westen van de Verenigde Staten en Europa, voornamelijk in Duitsland. Een recente analyse laat zien dat de gemiddelde daling met 1 tot 2 procent per jaar gaat. Op die manier zou een vijfde van de insecten kunnen sterven in het komende decennium. Volgens David Wagner, ecoloog aan de Universiteit van Connecticut, heeft dat grote ecologische en economische gevolgen:

“Het is absoluut beangstigend en trekt de weefselstructuur van het leven uiteen.”

Er zijn miljoenen soorten insecten op aarde, zo’n zeventien keer meer dan mensen. Ze zijn essentieel voor het ecosysteem als voedselbron voor andere dieren, voor het recyclen van natuurafval en het bestuiven van planten en vruchtbomen. De gevaren waarmee insecten te maken hebben zijn divers en overlappen elkaar. Zo wordt hun habitat bedreigd door de vernietiging van natuurgebieden voor boerderijen, urbanisatie en daarnaast door het gebruik van pesticiden en lichtvervuiling. De klimaatcrisis richt in het bijzonder enorme schade aan, met name in de tropische gebieden.
.

EU stemt in met verbod op neonicotinoïden wegens hoge bijensterfte

.
Eerder schreven wij al over de zorgwekkende achteruitgang in wilde bestuivers, waaronder bijen en hommels. Om dit tegen te gaan zijn er vanuit de EU maatregelen genomen tegen het gebruik van bepaalde pesticiden. Ook lokale overheden hebben actie ondernomen en daarnaast dragen particulieren bij door de populaties in hun gebied te bestuderen en beschermen. Desondanks blijft er wereldwijd een toename in sterfte zichtbaar. Roel van Klink, wetenschapper aan het Duitse Centrum voor Integratief Biodiversiteitsonderzoek:

“Het is erg complex. Er is niet één oplossing aanwijsbaar die het probleem zal verhelpen.”

Wel is er een aantal algemene verbeteringen te benoemen dat zal bijdragen aan het behoud van de insecten. Hieronder valt een stabiele/dalende wereldbevolking, duurzame consumptie en meer sociale rechtvaardigheid.

Bronnen:

Britten breken belofte en heffen verbod op bijendodende pesticide op

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap