Gisteren is in het Japanse Yokohama het vijfde klimaatrapport van de VN-organisatie Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gepresenteerd. Een ontwerp van dit rapport werd ruim twee weken geleden al gelekt naar de Engelse krant The Independent, die sprak over ‘een officiële profetie des onheils’.

ipcc klimaatrapport

Wetenschappers maken zich namelijk grote zorgen over de invloed van de klimaatverandering op zaken zoals bijvoorbeeld voedselproductie. In het 49 pagina’s tellende rapport staat:

“De keuzes die we nu maken, beïnvloeden de risico’s die we de rest van deze eeuw lopen.”

Directeur Maarten van Aalst van het Rode Kruis klimaatcentrum, één van de opstellers van het rapport, waarschuwt dat het steeds moeilijker wordt rampen te beheersen, wanneer niet tegen opwarming van de aarde wordt opgetreden.

Kaisa Kosonen van Greenpeace zegt:

“Het zijn niet alleen regenwouden en ijsberen die onder druk staan. Wijzelf lopen gevaar.”

Risico’s
Volgens het klimaatpanel van de Verenigde Naties zijn de grootste risico’s van klimaatverandering:

  1. Veiligheid – Spanningen tussen landen, burgeroorlogen, gevechten om water en energie, grotere groepen vluchtelingen en hogere kans op rampen;
  2. Voedsel – Gewasopbrengsten nemen minder snel toe dan nodig is om de groei van de wereldbevolking bij te houden. Pieken in voedselprijzen kunnen leiden tot onrust;
  3. Overstromingen – Toenemende uitstoot van broeikasgassen zal het risico van overstromingen aanzienlijk verhogen. Met name Europa en Azië zullen hiermee worden geconfronteerd. Voor kleinere eilandstaten en sommige laaggelegen ontwikkelingslanden zullen dit zeer ingrijpende gevolgen inhouden;
  4. Watertekort – In droge landen zal het gebrek aan oppervlakte- en grondwater ‘beduidend’ toenemen;
  5. Natuur – De gevolgen voor natuur, zoals de koraalriffen van het Great Barrier Reef kunnen spoedig onomkeerbaar worden. Bij hogere temperaturen kent uitsterving van soorten een verhoogd risico;
  6. Ongelijkheid – Sommige mensen zullen onder invloed van klimaatverandering kwetsbaarder worden dan anderen, de bestaande ongelijkheden zullen verergeren. Armoedebestrijding wordt lastiger.

Climate change boosts conflict risk, floods, hunger: UN report

Vleesconsumptie
Tegelijkertijd publiceerden Zweedse onderzoekers ook verbonden aan het IPCC in het tijdschrift Climate Change, dat wanneer de doelstelling van de Verenigde Naties om de klimaatverandering tot twee graden Celsius te beperken, wil worden bereikt, de huidige vleesconsumptie dient te veranderen.

Technische innovaties zullen niet genoeg zijn om uitstoot te verminderen, een verandering van dieet is niet te voorkomen. Op dit moment is de transport- en energiesector nog de grootste bron van CO2-uitstoot, maar in 2050 zal die situatie veranderd zijn. In 2070 zal deze zelfs verdubbelen.

Lees hier het complete artikel

Bronnen: Telegraaf.nl, Volkskrant & NU.nl ©PiepVandaag.nl