Met 12 stemmen tegen vier heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) vandaag besloten dat Japan moet stoppen met de controversiële jacht op walvissen in de Zuidelijke IJszee. De zaak was bij het ICJ aangespannen door Australië, omdat Japan wetenschappelijk onderzoek als excuus gebruikt voor commerciële walvisvangst, nota bene in een walvisreservaat.

gerechtshof
Foto via Wikimedia Commons

Hoewel de walvisjacht onder het mom van wetenschappelijke doeleinden plaatsvindt – Japan zou de voortplanting en voeding van walvissen onderzoeken, evenals de invloed van milieuvervuiling op de dieren- is het geen geheim dat de dieren worden bejaagd voor hun vlees. Sinds 1986 geldt een moratorium (tijdelijk verbod) op de commerciële walvisvangst, ingesteld door de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC). Zeker 3.600 dwergvinvissen zijn sinds 2005 door Japan gedood: de onderzoeksresultaten staan absoluut niet in verhouding tot de dood van zoveel zeezoogdieren, oordeelt het Gerechtshof.

Daarnaast neemt het ICJ het Japan kwalijk dat het geen alternatieve onderzoeksmethoden heeft overwogen om walvispopulaties te bestuderen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien ‘onderzoek’ niet de daadwerkelijke beweegreden van de Japanse walvisjagers is.

‘Een waardevol stuk natuur behouden voor toekomstige generaties, dat is het doel van het internationale verdrag dat walvissen beschermt,’ memoreerde Peter Tomka, ICJ-president.

Hoewel de Japanners ook jagen in het noorden van de Stille Oceaan, is het verbod op jacht in de Zuidelijke IJszee een belangrijke stap. Ook natuurbeschermingsorganisatie Sea Shepherd, net terug van een campagne tegen de Japanse walvisvaarders in de Stille Oceaan, is zeer opgetogen.

‘Ondanks het moratorium op commerciële walvisjacht, is Japan doorgegaan met het doden van duizenden vriendelijke zeereuzen, op een plek waar ze veilig hadden moeten zijn. Sea Shepherd en ik, en miljoenen mensen over de hele wereld, hopen dat Japan gehoor zal geven aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en de walvissen met rust zal laten’, aldus kapitein Paul Watson, oprichter van Sea Shepherd.

Japan zegt de beslissing te aanvaarden, maar ‘vindt de uitspraak zeer spijtig en is hierin diep teleurgesteld.’

Uitspraken van het Internationaal Gerechtshof over geschillen tussen staten zijn bindend. Houdt een van de staten zich niet aan een uitspraak, dan kunnen andere staten de VN-Veiligheidsraad vragen maatregelen te nemen. Het Internationaal Gerechtshof is sinds 1946 gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag.

Een prachtig filmpje om het goede nieuws te vieren: 

Bronnen: Nu.nl, BBC News, Sea Shepherd ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde