De Rabobank blijft miljoenen van Nederlandse spaarders investeren in het frauderende Indonesische palmoliebedrijf Bumitama, zelfs nu Milieudefensie heeft aangetoond dat Bumitama tegen alle afspraken in door blijft gaan met de exploitatie van een illegale palmolieplantage in Indonesië. Uit nieuw onderzoek blijkt dat Bumitama ondanks afspraken met de bank illegaal land ontgint en met rapportages sjoemelt om illegale kap in beschermd orang-oetan leefgebied te verhullen. 

Palmoliebedrijf
Palmolieplantage | Foto: Wikimedia Commons

Milieudefensie roept de Rabobank op haar passieve houding tegenover het frauderende bedrijf te staken en alle banden te verbreken.

Milieudefensie en haar zusterorganisatie Friends of the Earth Indonesia deden in oktober 2013 uitgebreid veldonderzoek op de plantages van Bumitama op Borneo. Daaruit bleek dat het bedrijf maar liefst 7000 hectare aan illegale palmolieplantages exploiteert en voor de aanleg van nieuwe plantages beschermd regenwoud had gekapt, waaronder 500 hectare beschermd orang-oetan leefgebied.

‘Per ongeluk kappen’ en sjoemelen met kaarten
Dat is bij Indonesische wet verboden. Het bedrijf reageerde door te stellen dat er ‘per ongeluk’ regenwoud gekapt was door ‘een communicatiefout met het lokale management’.

Nu blijkt dat Bumitama die fout vervolgens wegpoetste door kaarten van het gebied achteraf aan te passen: het beschermde bos werd in een nieuwe milieu-rapportage (HCV-assessment) simpelweg als ‘onbeschermd plantagegebied’ weergegeven.

Toen Milieudefensie de Rabobank in 2013 voor het eerst op de misstanden wees, reageerde de bank terughoudend: de 47 miljoen euro van Nederlandse spaarders terugtrekken was geen optie, Milieudefensie moest eerst met nog meer bewijs komen. De bank ging wel met Bumitama in gesprek, en het bedrijf beloofde verbetering: vanaf nu zou het wél gaan voldoen aan de voorwaarden van de Roundtable on Sustainable Palm Oil: het zou bij de ontginning van nieuw land voor palmolieplantages éérst het verplichte standaardonderzoek doen naar sociale- en milieugevolgen, en het zou belanghebbenden – onder wie de Rabobank – vooraf informeren zodat inspraak mogelijk is.

Rabobank doet zaken met illegaal opererend bedrijf
Begin dit jaar ontdekte Milieudefensie, na analyse van nieuwe satellietbeelden van het gebied, dat Bumitama opnieuw land heeft ontgonnen zonder de verplichte onderzoeken en zonder dit vooraf bekend te maken. Ook werden de achteraf aangepaste landkaarten ontdekt. Milieudefensie heeft het nieuwe bewijs in februari direct met de Rabobank besproken, in de hoop dat de bank actie zou ondernemen. Het management wil echter nog steeds geen beloftes doen om de handelsrelatie met het illegaal opererende bedrijf te verbreken.

Ike Teuling, inhoudelijk medewerker energie en grondstoffen van Milieudefensie:

“De passieve houding van de Rabobank is choquerend. Als je miljoenen in een bedrijf steekt, heb je de verantwoordelijkheid om je goed op de hoogte te stellen van wat zo’n bedrijf doet. Dat je dat nooit gedaan blijkt te hebben en door anderen op misstanden moet worden gewezen, is al erg genoeg. Dat je vervolgens nauwelijks serieuze stappen onderneemt om die misstanden tegen te gaan, en zelfs om nog meer bewijs vraagt, is bizar. Nu wij dat nieuwe bewijs leveren, gebeurt er bovendien nog niets. Hoeveel bewijs is er dan nodig? De Rabobank weet dat Bumitama bewust haar financiers en afnemers misleidt, en die kans krijgt het bedrijf ook van de Rabobank: het legt Bumitama geen strobreed in de weg.”

“Je zou toch verwachten dat je als bank geen zaken wilt doen met een partner die structureel illegale activiteiten ontplooit en je schaamteloos voorliegt.”

Kom in actie – financiering moet stoppen!
Bumitama blijft duurzaamheidsrichtlijnen schenden en doorgaan met illegale palmolieproductie. Rabobank moet stoppen dit bedrijf nog langer te financieren. Laat van je horen en verstuur ook een Earth Alarm naar Rabobank!

Persbericht Milieudefensie