Afgelopen weekend heeft de tiende nationale vogeltelling plaats gevonden. Er  zijn in meer dan een miljoen vogels geteld. Volgens de Vogelbescherming is dit aantal zo hoog door de sneeuw en de kou. Buiten de bebouwde kom is nu weinig voedsel te vinden. Daarom trekken vogels naar de bebouwde kom op zoek naar voedsel.

Huismus
Huismus | Foto: Wikimedia Commons

Ook dit jaar is de huismus weer de meest getelde vogel. Daarna werd de koolmees en de merel het meest waargenomen. Op de vierde plaats staat de vink met een recordaantal waarnemingen. “Maar ook de kramsvogel, koperwiek en spreeuw zijn in verhouding tot voorgaande jaren in veel tuinen gezien”, aldus de Vogelbescherming.

De top 10

1. Huismus
2. Koolmees
3. Merel
4. Vink
5. Pimpelmees
6. Kauw
7. Houtduif
8. Turkse Tortel
9. Spreeuw
10. Roodborst

In het weekend van de nationale vogeltelling werden mensen gevraagd een half uur lang alle vogels die in de tuin zitten te tellen en de resultaten door te geven  www.tuinvogeltelling.nl. De Vogelbescherming gebruikt de verzamelde gegevens voor onderzoek en stelt daarbij de Nationale Tuinvogel Top 10 op. Vorig jaar deden zo’n 40.000 mensen mee aan de vogeltelling. Dit jaar waren dat er 60.000.

Bron: Vogelbescherming ©PiepVandaag.nl