De brandweer moest in 2019 gemiddeld bijna 5 keer per week uitrukken om dieren te redden uit gierkelders. Jaarlijks zakken honderden dieren door een stalvloer, velen daarvan overleven dit niet. Ze verdrinken in hun eigen mest of stikken in de giftige gassen. Varkens in Nood pleit voor een verbod op mestkelders bij nieuw te bouwen stallen en roept op tot het stimuleren van innovatieve en diervriendelijke alternatieven.

verbod op mestkelders
240 ongelukken in één jaar: Varkens in Nood wil verbod op mestkelders | Foto: Varkens in Nood

In de intensieve veehouderij leven varkens en runderen op roostervloeren boven een diepe put die gevuld is met hun eigen uitwerpselen. Regelmatig storten deze vloeren in doordat het beton wordt aangetast door de zuren in de ontlasting. Uit onderzoek (pdf) door Varkens in Nood blijkt dat in 2019 tenminste 240 incidenten zijn gemeld waarbij dieren in een mestput stortten. Dat zijn bijna vijf meldingen per week. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal incidenten veel hoger, de brandweer wordt alleen opgeroepen als het ongeluk op tijd is ontdekt en de dieren nog in leven zijn.

Milieuproblemen

Instorting is overigens niet het enige probleem van mestputten. De combinatie van poep en urine vormt grote hoeveelheden ammoniak. Dit veroorzaakt luchtwegproblemen bij dieren en mensen en leidt tot overlast voor omwonenden en verzuring van de omgeving. Het is een van de belangrijkste oorzaken van de huidige stikstofcrisis en meer dan 90 procent van de uitstoot komt uit de agrarische sector. Daarnaast vergroten ammoniak en andere mestgassen het risico op stalbranden, explosies en verstikking.
.

.
Verantwoordelijkheid

Frederieke Schouten, directeur van Varkens in Nood:

“De veehouderij staat aan de vooravond van grote veranderingen. Het huidig systeem is onhoudbaar en duurzame landbouw lijkt de toekomst. Dieren huisvesten op roosters boven een gevaarlijke kelder gevuld met hun eigen uitwerpselen is dieronvriendelijk, milieuonvriendelijk en niet toekomstbestendig.”

 

 

Varkens in Nood roept minister Schouten op om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van de dieren. De organisatie is een petitie gestart voor een verbod op het huisvesten van dieren boven mestkelders.
.

Bron: