Vandaag is Eid Al-Adha, beter bekend als het Slachtfeest of  Offerfeest, van start gegaan. Deze islamitische feestdag valt samen met het einde van de bedevaart naar Mekka, de hadj en duurt 3 dagen. Op de eerste dag van dit slachtfeest wordt een schaap of een ander dier geslacht door elke moslim die zich dit kan veroorloven, ter ere van de profeet Ibrahim.

schaap
Foto: Wikimedia Commons

Volgens de Koran was Ibrahim (Abraham) bereid zijn zoon te offeren in opdracht van Allah. Toen hij het mes zette op de keel van zijn zoon, sneed deze niet en klok de stem van God, zo gaat het verhaal. Hij zei Ibrahim dat een ram de plaats van zijn zoon mocht innemen. Elke moslim die zich het kan veroorloven laat een schaap of ander dier slachten. Het vlees wordt in drieën gedeeld: een deel gaat naar de familie, een deel naar de buren en een deel naar de armen.

Schapenfeest
In Nederland en België laten moslims vooral schapen slachten. Deze feestdag kent hier dan ook wel de naam “Schapenfeest”. In Turkije is het tegenwoordig gebruikelijk geworden om niet zelf een dier te (laten) slachten, maar om een geldsom van ongeveer 130 euro over te maken naar een stichting die het vlees geeft aan arme mensen.

Onverdoofde slacht
Voor het Offerfeest worden de dieren onverdoofd geslacht. Het dier volledig bij kennis wanneer zijn keel wordt doorgesneden, waarbij hij veel angst, pijn en stress lijdt.  Onverdoofd slachten is in Europa en Nederland bij de wet verboden. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor joden en moslims. In Nederland mag dit alleen in speciaal erkende slachthuizen. Rond het Slachtfeest komt het echter regelmatig voor dat mensen zélf een dier slachten, wat strafbaar is. Dit kan leiden tot een boete van maximaal 76.000 euro of een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar. Vorig jaar werden 7 mensen aangehouden voor het illegaal slachten van dieren. Naar schatting worden voor het Offerfeest zo’n 75.000 schapen en geiten en 4000 runderen onverdoofd geslacht in 95 slachthuizen.

Verbod op onverdoofd slachten
Onverdoofd slachten veroorzaakt ernstig en onaanvaardbaar dierenleed. Daarom heeft Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren een initiatiefwet ingediend om onverdoofd slachten te verbieden. De Tweede kamer stemde met een overgrote meerderheid voor de wet van Thieme. Helaas kwam het niet door de Eerste kamer. Die vond het verbod in strijd met de godsdienstvrijheid. Als alternatief heeft staatssecretaris Bleker begin juni een convenant gesloten met religieuze organisaties en slachterijen. Onderdeel van het convenant is een extra opleiding voor slachters die onverdoofd ritueel slachten.

Belgen tegen onverdoofde slacht
Bijna 9 op de 10 Belgen zijn tegen de onverdoofde slacht. Dat blijkt uit een opinie-peiling van Ipsos, in opdracht van dierenwelzijnsorganisatie Gaia. 72 procent van de ondervraagden wenst geen vlees te eten van onverdoofd geslachte dieren. Gaia dringt er op aan dat er in België een verbod komt op het onverdoofd slachten van dieren.

Bronnen: Wikipedia, NGPF, Nu.nl, Boerderij ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor