Tag: migratie

vogels
Buitenland, Kort, Nieuws

Hoe vogels de weg over oceanen weten 

Vogels die over de oceaan vliegen om een verre bestemming te bereiken hebben vaak te maken met wind. Dit brengt hen mogelijk uit hun koers terwijl ze, op open oceaan, geen visuele herkenningspunten hebben. Uit een onderzoek van Japanse onderzoekers blijkt dat deze vogels een…

trekvogels
Buitenland, Kort, Nieuws

Gezenderde vogels keren minder vaak terug 

Het volgen van migratiepatronen van vogelsoorten is erg belangrijk voor het behoud van de soort. Maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat de apparaatjes waarmee men de dieren volgt mogelijk negatieve effecten hebben op de migratie van de trekvogels. Uit een nieuw onderzoek van de…

monarchvlinder
Buitenland, Nieuws

Bosgebied Mexico laat klein herstel monarchvlinder zien 

De afgelopen jaren is het aantal hectare bosgebied waar monarchvlinders overwinteren schrikbarend afgenomen. Het bijhouden van het aantal hectare waar deze trekvlinders (zij maken indrukwekkende migratietochten van en naar Noord-Amerika en Mexico) overwinteren is een betrouwbaar middel gebleken om aannames te kunnen doen over hoe…

bos
Kort, Wetenschap

Californisch bos valt stil 

Expert in de bio-akoestiek, Bernie Krause, maakt al jaren over de hele wereld opnamen van de geluiden van de natuur. Zo ook van een stuk bos tussen de vallei van Napa en Sonoma in het Amerikaanse Californië. De opnamen zijn gemaakt over een periode van…

Nachtegaal
Nieuws, Wetenschap

Project Icarus: Vogels volgen vanuit de ruimte 

Binnenkort start project Icarus, waarbij een radio-ontvanger geïnstalleerd zal gaan worden in het International Space Station (ISS) om trektochten van insecten en kleine vogels op aarde vast te leggen vanuit de ruimte. Dat gaat zeker interessante inzichten geven over de reizen die de dieren maken maar ook over…

Zebra
Buitenland, Kort, Nieuws

Zorgen om migratie grote hoefdieren in Afrika 

Wie kent de beelden niet van de televisie: miljoenen gnoes en zebra’s op hun jaarlijkse trek in het Serengeti-gebied. Toch maken natuurwetenschappers zich ernstig zorgen. Normaal gesproken trekken de miljoenen zebra’s, gnoes en gazellen tussen juli en oktober vanuit Tanzania naar Kenia om zich daar…