Het volgen van migratiepatronen van vogelsoorten is erg belangrijk voor het behoud van de soort. Maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat de apparaatjes waarmee men de dieren volgt mogelijk negatieve effecten hebben op de migratie van de trekvogels.

zenders
Trekvogels zonder zender blijken vaker terug te keren dan vogels met zender | Tapuit ©Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Uit een nieuw onderzoek van de universiteit van Arkansas State in de Verenigde Staten bleek dat het monitoren van migratiepatronen van vogelsoorten negatieve effecten kan hebben. Douglas Raybuck en zijn collega’s volgden de Azuurzanger, een prachtige zangvogel uit de familie der Parulidae, met en zonder tracker. Zij merkten dat vogels met zender een jaar na migratie minder vaak verschenen in hun broedgebied. 35% van de vogels zonder zender keerde terug, terwijl slechts 16% van de vogels met tracker terugkeerde.

Dilemma
Bridget Stutchbury, een expert op het gebied van geotrackers van de universiteit van York geeft aan dat deze uitkomst de onderzoekers verontrust:

“De uitkomst dat vogels met geotrackers, vergeleken met vogels zonder geotracker, een minder grote kans hadden om terug te keren het volgende jaar, stelt de onderzoekers voor een ernstig dilemma. Want ondanks deze mogelijke gevolgen van het taggen van kleine vogels, het volgen van de vogels op lange afstand is essentieel om te ontdekken welke overwinteringsstops en tussenstops prioriteit moeten krijgen voor het beschermen van gebieden.”

Belangrijke bevindingen
De data die wordt verzameld met de zenders is dus ontzettend belangrijk voor het behoud van vogelsoorten. En op een wereldwijde schaal zullen deze voordelen zwaarder wegen dan de nadelen. Ook is het belangrijk te onthouden dat slecht een kleine hoeveelheid vogels een zender krijgt. Toch is het belangrijk om te onderzoeken welke gevolgen het monitoren van de vogels heeft en of de eventuele negatieve gevolgen meer in acht moeten worden genomen.

Bron: Rare Bird Alert ©Animals Today Nadine van Wissen