De Mexicaanse gemeente Teocelo werd in juli 2012 de eerste gemeente in Mexico die zich tegen het stierenvechten verklaarde. Deze verklaring hield ook in dat er geen feesten georganiseerd zouden worden waarin stieren en/of koeien mishandeld worden. Helaas is het reglement dat deze evenementen verbood nu opgeheven.

Teocelo
Foto credit: Myprofe via photopin cc

Via een referendum is aan de bevolking van Teocelo gevraagd of zij vóór of tegen de terugkeer van evenementen met stieren en koeien waren. Uiteindelijk hebben 1.518 personen gestemd vóór een herintrede, 277 mensen ertegen. Er bestaat echter controverse rondom de wijze waarop het referendum is gehouden. Zo zouden de inwoners van Teocelo pas vier dagen vóór de stemming opgeroepen zijn om te stemmen. Verder heeft de gemeente de aankondiging voor het referendum nauwelijks verspreid. Critici stellen dat er geen geldig democratisch proces heeft plaatsgevonden en dat het resultaat van het referendum niet geldig verklaard mag worden als nog geen 10% van de bevolking gestemd heeft.

Hoewel Teocelo zich tegen het stierenvechten en aanverwante evenementen verklaarde, hebben er toch sindsdien ‘vaquilladas’ plaatsgevonden. Dit zijn feesten waarbij koeien en jonge stieren door de straten worden losgelaten waar de bewoners zich vervolgens mee vermaken. In 2014 stierf een man in Teocelo nadat hij in botsing kwam met een stier.

Teocelo staat symbool voor de strijd die wij voeren tegen de stierenvechtsector. Via democratische wijze werd besloten om Teocelo te verklaren tot anti-stierenvechtgemeente. De stierenvechtlobby voerde de afgelopen jaren echter druk uit zodat er nog steeds ‘vaquilladas’ georganiseerd zouden worden. We halen veel successen, maar de situatie in Teocelo laat zien dat we soms bij twee stappen vooruit, weer een stap achteruit gaan.

Persbericht Comité Anti-Stierenvechten (CAS)