Het aantal melkkoeien in Nederland groeide in 2015 naar ruim 1,6 miljoen. Over de bar slechte omstandigheden waaronder de koeien moeten leven verscheen in 2014 al een rapport van Eyes on Animals. De huisvesting laat veel te wensen over en daarnaast blijkt dat 80% van de koeien last van hoefproblemen heeft. Ook hebben veel koeien extreem grote uiers waardoor zij niet goed kunnen bewegen. Helemaal schokkend is het feit dat koeien gemiddeld twintig jaar oud kunnen worden, maar in deze industrie al op vijf à zes jarige leeftijd worden geruimd.

koe
Scheiding koe en kalf | Foto: webted via Compfight cc

In hun korte leven wordt de koe gedwongen elk jaar opnieuw een kalfje te krijgen. Een koe geeft alleen melk als zij een jong heeft en alleen zo kunnen de koeien de enorme hoeveelheden melk produceren voor de mens. In de meeste gevallen worden de kalfjes direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Vaak mogen de kalveren niet eens de biest bij hun moeder drinken, maar wordt dit door de boer gegeven.

Ondragelijk
Voor zowel de koe als het kalfje is de scheiding ondragelijk. In natuurlijke omstandigheden blijven kalveren gedurende zes tot twaalf maanden bij hun moeder, om geleidelijk afscheid te nemen. Daar komt bij dat een koe net als de mens het zogenaamde ‘knuffelhormoon’ oxytocine heeft. Dit hormoon zorgt er onder andere voor dat moeder en kind naar elkaars nabijheid verlangen. De koe zal er dus alles aan doen om voor haar jong te zorgen, en als dit niet mogelijk is zal dit veel stress opleveren. Er zijn dan ook verschillende aantoonbare gevolgen bij moeder en kind te ontdekken als deze direct na de geboorte van elkaar gescheiden worden. In een publicatie van Louis Bolk Instituut, in opdracht van Wakker Dier, worden deze beschreven. Zo wordt bij zowel de moeder als het jong een toename in de beweeglijkheid gezien. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat de twee naar elkaar op zoek zijn, wat ook resulteert in ontsnappingspogingen. Daarnaast proberen de moederkoe en het kalfje elkaar te roepen. Verder hebben de dieren bijvoorbeeld een verhoogde hartslag en lichaamstemperatuur. Ook zijn er verstoorde eet- en rustpatronen te herkennen. Daar komt nog bij dat de kalveren de eerste weken van hun leven vaak worden opgesloten in eenlingboxen. Door zowel het ontbreken van een moeder als het ontbreken van contact met andere kalfjes, wordt hun sociale ontwikkeling op een negatieve manier beïnvloed. Deze gevolgen zijn ook nog op latere leeftijd terug te zien in hun gedrag.

Moederinstinct
Het mag dus duidelijk zijn dat niet alleen bij mensen het zogenaamde ‘moederinstinct’ bestaat. De volgende video’s laten nog eens goed zien hoe groot de drang van de koe en het kalf is om samen te zijn.

Video 1: Een pasgeboren kalfje zet alles op alles om weer bij zijn moeder te komen:

Video 2: Een koe (die hier de kracht voor heeft) verzet zich tegen het weghalen van haar kind:

Video 3: Een moederkoe roept om haar kalf:

Video 4: Een koe rent achter haar kalfje aan die door een boer wordt meegenomen in een auto:

Video 5: Een moeder en een kalf worden herenigd:

Eerder schreven we bij PiepVandaag ook over een moederkoe die haar kalfje verstopte nadat al haar vorige jongen werden weggehaald. Lees dit artikel hier.

Huidige regelgeving
Dit jaar nam de Kamer een motie aan van de Partij voor de Dieren waarin werd gevraagd met een plan te komen waardoor kalfjes langer bij hun moeder konden blijven. Staatssecretaris Martijn van Dam besloot uiteindelijk dat het een afweging van de boer is en legde de motie naast zich neer. Een opmerkelijk besluit, waar hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk een zeer krachtig opiniestuk over schreef. Zij benoemt ook dat zogenaamde familiekuddes uiteindelijk een stap in de goede richting zouden kunnen zijn. Momenteel zijn er nu zo’n 25 melkveehouders die de kalveren bij de koe houden en er komen zeer positieve resultaten naar voren. Zo is alleen al de gezondheid van deze dieren veel beter en misschien wel het belangrijkste; hun levensgeluk ook.

Bronnen: One Green Planet, Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, the Post Online ©PiepVandaag.nl Janna van Strien