Door de hulp van veel vrijwilligers van onder meer de Dierenbescherming zijn dit jaar een record aantal padden gered bij de oversteek. Alleen al in de omgeving van Den Haag, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg zijn tweehonderd vrijwilligers actief geweest als ‘klaar-overs’ en hebben bij drukke verkeerswegen meer dan 7500 dieren weten te redden.

Pad close-up
Photo credit: Lida Rose / Foter.com / CC BY-ND

Dit zijn voor die regio 3000 amfibieën meer dan vorig jaar. De dieren trekken na hun winterslaap naar het water om zich daar voort te planten. Niet alleen padden werden overgezet. Ook kikkers en salamanders trekken erop uit zodra het weer vochtiger en warmer wordt. Dit jaar kwam de paddentrek laat op gang omdat de lente lang op zich liet wachten. Daardoor duurde de trek dit jaar maar ongeveer 10 dagen in plaats van 4 tot 6 weken.

De laatste jaren was er een daling te zien in het aantal padden dat levend werd overgezet. Door het aanleggen van verkeerswegen door de leefgebieden van de amfibieën en de toename van het autoverkeer, werd de pad in zijn voortbestaan bedreigd. Nu lijkt er weer een stijgende lijn in de populatie te zitten. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers lijkt de pad te kunnen voortbestaan in onze drukke leefomgeving.

Hopelijk wordt deze trend in 2014 voortgezet!

Bron: Dichtbij.nl ©PiepVandaag.nl Nicole Brinker