Zuid-Holland heeft toestemming verleend om ’s nachts in natuurgebieden met kunstlicht en nachtkijkers op vossen te kunnen jagen. Dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hadden eerder al eerder bezwaar ingediend tegen de voorgenomen nachtelijke vossenjacht en stappen nu samen naar de rechter.

vossenjacht
Naar rechter tegen nachtelijke vossenjacht Zuid-Holland | Foto: publiek domein

Campagneleider Jessica Smit van Animal Rights:

“Er is gedurende de dag al een landelijk hetze tegen de vos aan de gang, nu zijn ze ook ’s nachts hun leven niet meer zeker.”

Vos vogelvrij verklaard
Vossen mogen in Nederland, gedurende het hele jaar, tussen zonsopkomst en zonsondergang, met het geweer worden gedood. Daarnaast is ook de drijfjacht op vossen toegestaan, mag er vanaf 1 september tot 1 maart gebruik worden gemaakt van (aard)honden om vossen uit hun burchten te drijven en worden veelal jonge vossen gevangen en gedood door de inzet van akelige kastvallen.

De provincie Zuid-Holland gaat nu nog verder in de jacht op de vos door jagers het gebruik van extra (verboden) middelen toe te staan, zoals kunstlicht (lichtbakken), restlichtversterkers en warmtebeeldkijkers.

vossenjacht
Foto: © Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Ten onrechte
De aanvraag hiertoe is gedaan ‘ter bescherming van weidevogels’. Pauline de Jong van Fauna4Life:

 “Dat het slecht gaat met weidevogels is een feit. Dat komt doordat de kwaliteit van de leefgebieden van weidevogels sterk achteruit is gegaan. Ten onrechte krijgen predatoren zoals vossen de schuld.”

Het meest gebruikte argument voor de vossenjacht is de bescherming van weidevogels. Weidevogels zijn in de laatste decennia sterk in aantal achteruitgegaan. Het leefgebied van de vogels is ernstig aangetast door intensivering van de landbouw, die grotendeels op maximale productie is gericht. Ook verdween veel leefgebied door nieuwbouw in de buitengebieden. Het landschap is ongeschikt geworden voor weidevogels en zowel vossen als katten worden gebruikt als bliksemafleider voor de werkelijke oorzaak van het verdwijnen van weidevogels.

Naar rechter
Vorig jaar vernietigde de rechter een ontheffing die de provincie Flevoland had afgegeven om ‘s nachts rondom kippenbedrijven op vossen te kunnen jagen. Animal Rights en Fauna4Life willen dat er een einde komt aan de klopjacht op de vos en stappen daarom samen naar de rechter.

Bron: