De Sami, een inheems volk in Noorwegen, hebben een voorstel in het Noorse parlement ingediend om grootschalige dolfijnenjacht te mogen beginnen. Onder het mom van traditionele jacht zijn ze uit op het dolfijnenvlees, dat als een delicatesse wordt beschouwd.

dolfijnenjacht
Inheems verzoek om grootschalige dolfijnenjacht Noorwegen | Foto: publiek domein

De Sami zijn een inheems volk woonachtig in Noorwegen, Finland en Zweden, waar zij overal ook een eigen parlement hebben. Onder het mom van ‘traditionele’ jacht heeft de Sami een voorstel ingediend om dolfijnen te jagen voor hun vlees.

Het voorstel is al goedgekeurd in het Sami parlement van Noorwegen en is nu voorgelegd aan het nationale parlement. De reden dat het voorstel nu is ingediend, is de claim van de Sami dat de dolfijnenpopulatie dusdanige gezonde aantallen heeft bereikt in de Noorse wateren, dat er gejaagd kan worden zonder de diersoort te bedreigen. Het voorstel doet denken aan de praktijken in Taiji, Japan, waar de gruwelijke manier van ‘traditionele’ jacht op dolfijnen wereldwijde aandacht kreeg dankzij de documentaire The Cove uit 2009.

Taiji
Afgeslacht in The Cove | Foto: screenshot trailer The Cove

Quotum
Om de aantallen van de populatie hoog genoeg te houden zal er een quotum voor de jacht gelden, aldus het voorstel. Maar alleen de gedode dolfijnen tellen voor de quota. Dolfijnen die worden geraakt met harpoenen of geweren maar weten te ontsnappen worden niet meegeteld, ondanks de grote kans dat zij later zullen komen te overlijden aan de verwondingen of doordat zij zelf niet meer kunnen jagen. Daarnaast wordt er in de berekening van de quota voorbijgegaan aan de vele andere factoren die dolfijnen bedreigen, zoals slachtoffer vallen aan bijvangst, vervuiling van de oceanen of het geluid van schepen, waardoor de jacht van de dolfijn wordt belemmerd.

Taji
Drijfjacht op dolfijnen bij Taiji | Foto: screenshot trailer The Cove

Dolfijnenvlees
Het product van de jacht is het vlees van de dolfijnen, wat door de Sami wordt omschreven als een delicatesse. Omdat de dolfijn bovenaan de voedselketen staat, bevat dolfijnenvlees stoffen zoals kwik, die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mensen die het vlees consumeren. Ook zijn hoge concentraties microplastics te verwachten. Deze gevaren voor de gezondheid worden niet meegenomen in het voorstel omtrent de dolfijnenjacht.

Petitie
Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren. Er is geobserveerd dat dolfijnen emoties hebben die vergelijkbaar zijn met die van mensen, zoals rouw. Het is duidelijk dat deze dieren een betere behandeling verdienen dan opgejaagd worden om als delicatesse te worden geserveerd. Op Change.org staat een petitie om tegen dit onzalige plan te protesteren. Je kunt de petitie hier tekenen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Veerle Platvoet