In 2012 is er een kleine groep Tasmaanse duivels uitgezet op Maria-eiland dat ten oosten van Tasmanië  (Australië) ligt. De Tasmaanse duivels zijn daar destijds uitgezet om ze te beschermen tegen een dodelijke gezichtskanker die ervoor zorgde dat de dieren bijna waren uitgestorven. Nu blijkt dat de Tasmaanse duivels er op hun beurt voor hebben gezorgd dat drieduizend dwergpinguïn broedparen van het Maria-eiland zijn verdwenen.

Tasmaanse duivel
Poging om Tasmaanse duivel te beschermen leidt tot uitroeiing 6.000 pinguïns | Foto: gomagoti Flickr via Compfight cc

De Tasmaanse duivels hebben zich hersteld, maar andere diersoorten hebben daar een hoge prijs voor moeten betalen. Niet alleen zijn de dwergpinguïns van het Maria-eiland verdwenen, ook leven er geen pijlstormvogels meer op het eiland als gevolg van het uitzetten van de Tasmaanse duivels. Dr. Eric Woehler onderzoeker bij Birdlife Tasmania zegt dat de introductie van de duivels op het eiland een catastrofaal effect heeft gehad op de vogelfauna op Maria-eiland.

“Het verlies van drieduizend paren pinguïns van een eiland dat een nationaal park is dat een toevluchtsoord zou moeten zijn voor deze soort is in feite een grote klap.”

Voor Dr. Woehler kwam het verdwijnen van de dwergpinguïns niet als verrassing, gezien eerder onderzoek over het effect van het uitzetten van zoogdieren op oceanische eilanden.

In 2011 werd in een rapport van het Tasmaanse ministerie gesuggereerd dat de introductie van duivels “een negatieve impact zou hebben op de kolonies van dwergpinguïns en pijlstormvogels op Maria-eiland”.

Tasmaanse duivels zijn geclassificeerd als een bedreigde diersoort. De zoogdieren werden naar het eiland overgebracht in het kader van het Save the Tasmanian Devil Program (STDP), een gezamenlijk initiatief van de Australische en Tasmaanse regeringen.

Dr. Woehler zegt dat hun aantal zich heeft hersteld in Tasmanië en op het Australische vasteland, waar vorige maand voor het eerst in duizenden jaren duivels werden geboren. Volgens hem zou het verwijderen van de Tasmaanse duivels van Maria-eiland dan ook geen nadelige gevolgen hebben voor de duivels.

#GNvdD: Wilde Tasmaanse duivels geboren op vasteland Australië

 

Een woordvoerder van de Tasmaanse regering zegt dat het programma zich zou moeten blijven ontwikkelen in overeenstemming met nieuwe kennis in de wetenschap en opkomende prioriteiten. Volgens de woordvoerder is Maria-eiland nog steeds een belangrijk onderdeel van het bredere duivelsprogramma om een duurzame en veerkrachtige wilde Tasmaanse duivelspopulatie in Tasmanië te herstellen en in stand te houden.

Bron:

©AnimalsToday.nl Lianne Raat