De rechter heeft een fokster van Boerboels, handelend onder de naam Karasi Boerboels, veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 18.900 aan drie hondeneigenaren. Zij kochten met erfelijke aandoeningen belaste honden bij Karasi Boerboels.

Karasi Boerboels
Boerboel | Foto: st0l1/flickr

Samen met Dier&Recht, de organisatie achter o.a. de website www.rashondenwijzer.nl, hebben drie van de vier eigenaren die samen vijf honden hebben aangeschaft bij Karasi Boerboels een rechtszaak bij de kantonrechter in Eindhoven aangespannen tegen de fokster. Van de vijf Boerboels die er zijn gekocht zijn er vier honden binnen twee jaar geëuthanaseerd wegens ondragelijk lijden veroorzaakt door erfelijke aandoeningen. De vijfde hond is nog in leven, maar is er slecht aan toe.

De vijf honden hebben in totaal samen aan een vijftiental erfelijke aandoeningen geleden. Hierbij moet men denken aan heupdysplasie met artrose van de heupen, elleboogdysplasie, navelbreuk, hartruis en epilepsie.

Historische uitspraak
De eigenaren van de zieke honden zijn door de rechter in het gelijk gesteld. De fokster moet een bedrag van € 18.900 betalen aan de drie eigenaren. Dit bedrag is historisch hoog. De schadevergoeding bevat de aankoopsom van de honden, maar ook de medische, reiskosten die de eigenaren hebben gemaakt plus de kosten die samenhangen met het voeren van de procedure bij de rechtbank.

De uitspraak die de kantonrechter op 20 april van dit jaar heeft gedaan is nog niet terug te vinden op internet. Wel is er een samenvatting gepubliceerd die hier te lezen is.

Fokverbod?
Je zou denken Karasi Boerboels mag geen honden meer fokken, maar helaas is de burgerlijke rechter die de fokster tot een schadevergoeding heeft veroordeeld niet bevoegd om een fokverbod op te leggen. De NVWA, die als toezichthouder belast is met het toezicht op hondenfoksters, mag dat wel. Na lang aandringen is de NVWA op verzoek van Dier&Recht bij de fokster langs geweest. Ondanks de vele erfelijke aandoeningen en de veel te vroege euthanasie kwam de NVWA tot de verbazingwekkende constatering dat de fokster niet veel te verwijten viel. De fokster mag dus gewoon doorgaan met het fokken van honden met ernstige erfelijke afwijkingen.

Bron: Rashondenwijzer.nl ©AnimalsToday Lianne Raat