Afgelopen vrijdag nam het Europees Parlement een rapport aan waarin het verlies aan soortenrijkdom per 2020 moet zijn gestopt. Het Europarlement wil tevens dat 1% van de Europese begroting wordt besteed aan milieubescherming.

Wild zwijn met jongenHet rapport is afkomstig van D66 Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy. Hij is verheugd met de steun van het Parlement:

“Dit is een zeer ambitieus rapport. Europa toont zich bereid meer dan 15 procent van de aangetaste ecosystemen te herstellen. Dat is een kolossale verplichting.”

Gerbrandy schat de kosten van de crisis met betrekking tot de Europese biodiversiteit op 450 miljard euro per jaar. Een kwart van de planten en dieren in Europa dreigt uit te sterven. Deze vernietiging van natuur kost jaarlijks 3% economische groei. Aldus Gerbrandy:

“Het uitsterven is niet alleen bedreigend voor planten en dieren, maar uiteindelijk ook voor het voortbestaan van de mensheid. Voor onze gezondheid, voedsel, schone lucht, schoon water en economie zijn we volledig afhankelijk van de natuur”

Gerben Jan Gerbrandy aan het woord over het verlies van biodiversiteit.

Bezoek hier de website van Rewilding Europe, een initiatief van het WNF Nederland, ARK Nature, Wild Wonders of Europe en Conservation Capital met als doel biodiversiteit te stimuleren.

Bron ©PiepVandaag.nl