Een deel van de wilde zwijnen in het Forest of Dean (VK) wordt binnenkort afgeschoten. Er zouden er te veel zijn en de angst wordt aangewakkerd dat zij varkenspest zullen overdragen op varkens in de vee-industrie.

wilde zwijnen
Wilde zwijnen afgeschoten om varkenspest | Foto: © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

In het Forest of Dean, in het graafschap Gloucestershire, gaat het zo goed met de populatie wilde zwijnen, dat hun aantallen fors zijn gestegen. Volgens het Britse Sky News waren er slechts 100 zwijnen in 2008, en zijn er dit jaar 1635 dieren. Dieren zijn daarom verder getrokken, naar Wales en het zuiden van Engeland.

De National Trust, een charitatieve instelling die landgoederen, monumenten en natuurgebieden beheert, heeft daarom een groep zwijnen laten doden, die zich begaven op het beroemde landgoed Stourhead in graafschap Wiltshire. Sommige bezoekers waren bang voor de dieren. De organisatie is momenteel al omstreden onder dierenliefhebbers in het Verenigd Koninkrijk, vanwege het toestaan van ‘trail hunting’ op sommige landgoederen. Deze jachtmethode, waarbij jagers te paard met honden een uitgezet spoor volgen, is een ordinaire dekmantel voor de verboden vossenjacht.

wilde zwijnen
Foto: © Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Varkenspest als excuus
Ook in het Forest of Dean zijn de zwijnen nu in gevaar. Niet vanwege het omwoelen van schitterend aangelegde tuinen, maar omdat het hoofd van de veterinaire dienst in het Verenigd Koninkrijk heeft gewaarschuwd dat de wilde dieren een gevaar kunnen opleveren voor de varkensindustrie, vanwege de mogelijke verspreiding van varkenspest. Boeren en jagers zien zoals vanouds het afschieten van de dieren als dé oplossing voor het tegengaan van de verspreiding van varkenspest en voorkomen van overlast.

Een angst die ook in Nederland heerst, daarom wil minister Carola Schouten van Landbouw meer zwijnen laten afschieten, hoewel de varkenspest nog niet in Nederland is geconstateerd. Natuurmonumenten is het oneens met de minister:

“Wetenschappers wijzen erop dat het intensiveren van jacht hoogstwaarschijnlijk niet bijdraagt aan een oplossing van het probleem. Toch lijkt het erop dat er vanaf nu jarenlang heel veel zwijnen gaan worden gedood vanwege een klein risico op een ziekte die nog niet in de buurt is.”

Er wordt zelfs op gewezen dat natuurgebieden juist voor mensen afgesloten moeten worden en dat de jagers zelf een groot risico vormen voor de verspreiding van varkenspest.

Sleutelrol
Organisatie Landschap vzw wijst in de Belgische krant De Standaard juist op het nut van wilde zwijnen en geeft aan dat ze een sleutelrol spelen in de natuur:

“Door hun wroetgedrag zorgen ze bijvoorbeeld voor kiemplekken in bossen en bosranden, waardoor ze een onnavolgbare positieve impact hebben op onder meer bosverjonging en bosuitbreiding. Het wordt hoog tijd dat onder meer die aspecten van wilde zwijnen eens grondig belicht worden.”

Niet alleen de mogelijke verspreiding van varkenspest, ook schade en het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid wordt de wilde zwijnen in het Verenigd Koninkrijk aangerekend.

Excuses voor ‘beheer met geweer’
Dergelijke argumenten worden overal geopperd als excuus voor ‘populatiebeheer’, ook in Nederland en België. Het Vlaamse Landschap vzw geeft dan ook aan:

“In plaats van meteen “dood met de kogel” te roepen, zullen wij opnieuw moeten leren om kippen ’s nachts te beschermen tegen vossen, om schapen te beschermen tegen wolven, om gewassen en gazons te beschermen tegen zwijnen. Dat is niet eens moeilijk.”

Britse dierenrechtenactivisten zetten zich in voor de wilde zwijnen in het Forest of Dean. Drew Pattern, een jachtsaboteur van de Forest of Dean Wild Boar Cull Saboteurs vertelt aan The Times:

“Het Forest of Dean is bijna 15.000 hectare groot, er is ruimte genoeg voor de dieren.”

Dat het massaal afschieten van dieren gewoonlijk niet het beoogde effect op een populatie heeft, wordt bevestigd door het feit dat er vorig jaar in de betreffende regio nog bijna 500 wilde zwijnen zijn afschoten, met het doel de populatiegroei te remmen.

ecoduct
Foto:  ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Angelique Lagarde