Samen met Bont voor Dieren heeft de Chinese dierenbeschermingsorganisatie Act Asia onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van schadelijke chemicaliën in bont. Nadat er bontkragen in Nederland gevonden werden die een teveel aan gifstoffen bevatten, is besloten bont uit China te onderzoeken. Act Asia heeft zes bontitems onderzocht en alle zes bevatten meer chemicaliën dan de internationale en Chinese toegestane hoeveelheden.

bontkragen
Bontkragen uit China bevatten kankerverwekkend gif | Foto: Bont voor Dieren

Bont voor Dieren directeur Nicole van Gemert wil naar aanleiding het onderzoek dat de overheid verantwoordelijkheid neemt:

“De resultaten zijn zorgwekkend: het meeste bont dat in Nederland verkrijgbaar is komt uit China. Wij eisen dat de overheid ingrijpt en giftige bontkragen van de markt haalt. Vooral kinderen komen met hun mond voortdurend in aanraking met bontkragen, wat mogelijk kankerverwekkend kan zijn en schadelijk is voor hun gezondheid. Het is onbegrijpelijk dat onderzoeken in verschillende landen van Europa en nu dus ook China dit overtuigend aantonen maar dat er niets aan gedaan wordt.“

13.000.000 vossen
China is wereldwijd de grootste producent van bont. Het meeste bont dat in Nederland te koop is, wordt geproduceerd en verwerkt in China. Jaarlijks worden in China 13 miljoen vossen gedood voor hun vacht ten opzichte van 2 miljoen in Europa. In China worden er jaarlijks 14 (!) miljoen wasbeerhonden gedood voor hun vacht. In Europa zijn dat er honderdduizend.

Voor het onderzoek zijn in vier verschillende Chinese steden zes bontitems gekocht. De items betroffen accessoires en kleding. De items zijn in een Chinees laboratorium onderzocht en geëvalueerd door het erkende Duitse Bremer Umweltinstitut. Alle zes de items bevatten te veel formaldehyde en ethoxylaten. Een item bevatte zelfs meer dan 250 keer de toegestane hoeveelheid formaldehyde.

Bontkragen van kinderjassen vol schadelijk gif

Schadelijk voor voortplanting
Alle zes de onderzochte bontitems bevatten veel meer van de stof ethoxylaten dan dat verschillende richtlijnen toestaan. Ethoxylaten zijn schadelijk voor de voortplanting, irriterend en mogelijk kankerverwekkend. Daarnaast bevatte de items ook te veel formaldehyde. Formaldehyde tast de slijmvliezen aan en zorgt voor allergieverschijnselen. Het International Agency for Research on Cancer heeft formaldehyde in 2004 bovendien bestempeld als kankerverwekkend.

Bont voor Dieren heeft in 2016 samen met het televisieprogramma Kassa eenzelfde onderzoek in Nederland uitgevoerd. Destijds zijn er zes bontkragen van kinderjassen getest op de aanwezigheid van formaldehyde en ethoxylaten. In alle kragen werd formaldehyde en in vier kragen ethoxylaten aangetroffen.

  • Lees het Chinese rapport over toxic fur hier
  • Lees het Nederlandse rapport over giftig bont hier

Bron: