Op dit moment worden in Nederland nog steeds huisdieren als konijnen, cavia’s, hamsters, ratten en zelfs honden en katten in dierenwinkels verkocht. De omstandigheden waaronder deze dieren gefokt worden, in de winkels verblijven en worden behandeld zijn ronduit slecht voor het dier en in strijd met de wet. De dieren ervaren hoge mate van stress in te kleine hokken, vaak van glas, waarin ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Van socialisatie, zoals de wet voorschrijft, is geen sprake. Daarnaast eindigen kleine dieren als muizen, ratten en cavia’s vaak als voer voor reptielen, wanneer ze niet snel genoeg verkocht worden. Daarom zeggen wij: stop de verkoop van dieren in dierenwinkels en teken onze petitie!

stop de verkoop van dieren in dierenwinkels
Stop de verkoop van dieren in dierenwinkels, teken de petitie #stopdierverkoopinwinkels

Zaterdag  24 november besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan de ziekmakende handel die schuilgaat achter cavia’s in dierenwinkels, bouwmarkt of tuincentrum. Deze winkels betrekken hun dieren uit de groothandel en dat blijkt een industrie te zijn die wettelijke regels voor dierenwelzijn en hygiëne niet serieus neemt. Van enige zelfregulering lijkt geen sprake en daarom zeggen wij: stop de verkoop van dieren in dierenwinkels!

Animals Today-oprichter en hoofdredacteur Karen Soeters gaf in de uitzending haar visie op de bevindingen van Kassa:


Honden en katten
Voordat dieren in de dierenwinkel komen is er dus al veel onzichtbaar dierenleed, maar de winkels zelf zijn ook geen geschikte omgeving voor dieren. Toch zijn er nog steeds dierenwinkels waar gezelschapsdieren als honden en katten verkocht worden, zoals in Osdorp, Amsterdam. Karen Soeters legt kort uit waarom dat echt niet kan:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
 

Stop de verkoop van dieren in dierenwinkels!

De verkoop van dieren in dierenwinkels is niet meer van deze tijd en bovendien een overtreding van de Wet dieren. Teken de petitie en maak duidelijk dat dit echt niet meer kan. Deel dit bericht alsjeblieft met de hashtag #stopdierverkoopinwinkels.

 

Wettelijk kader


Wet dieren

Per 1 januari 2013 is in Nederland de Wet dieren van kracht. Deze wet is een samenvoeging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Diergeneesmiddelenwet, de Wet op de Dierenbescherming, de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 en de Kaderwet diervoeders. De Wet Dieren (19 mei 2011) vormt het wettelijk kader voor het houden van dieren.

Het uitgangspunt van de Wet dieren wordt gevormd door de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier (artikel 1.3). Nederland erkende die al in 1981 in de Nota Rijksoverheid en Dierenbescherming, maar legde het in de Wet dieren juridisch vast.

Intrinsieke waarde

Onder intrinsieke waarde wordt verstaan de erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Met het begrip intrinsieke waarde wordt tot uitdrukking gebracht dat dieren, zijnde wezens met gevoel, een eigen zelfstandige waarde hebben los van de gebruikswaarde die de mens aan het dier toekent. De intrinsieke waarde ontkent de gebruikswaarde van dieren echter niet en staat het houden van dieren dus niet principieel in de weg.

De erkenning van de intrinsieke waarde van het dier vereist dat bij het handelen jegens dieren ten volle rekening te worden gehouden met deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Dit betekent dat daar waar mensen dieren voor bepaalde doeleinden willen gebruiken er een zorgvuldige afweging dient te worden gemaakt tussen de belangen van de mens en dier van het dier.

Tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven wordt in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:

  • a. dorst, honger en onjuiste voeding;
  • b. fysiek en fysiologisch ongerief;
  • c. pijn, verwonding en ziektes;
  • d. angst en chronische stress;
  • e. beperking van hun natuurlijk gedrag;
    voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

Besluit houders van dieren

Bovenstaande is nader uitgewerkt in het Besluit houders van dieren. Houders van dieren, dus naast de individuele particulier ook de eigenaar van een dierenwinkel moeten alle van toepassing zijnde welzijnsregels naleven.

Dit houdt in dat houders moeten zorgen dat hun dieren hun natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen en dat hun dieren aan hun ethologische en fysiologische behoeften kunnen voldoen.

Elk dier, ongeacht zijn grootte, moet zijn natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen. Hij moet kunnen rennen, spelen met soortgenoten en kunnen schuilen op het moment dat hij daar behoefte aan heeft.

Dierenwinkels noch groothandels kunnen op geen enkele wijze de dieren geven waar ze behoefte aan hebben. Gelet hierop, overtreden dierenwinkels en groothandels dus per definitie de wet op het moment dat zij dieren houden. Het houden en aanbieden van dieren in een dierenwinkel of groothandel levert zowel op de korte als op de lange termijn onnodig leed en aantasting van welzijn op. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het desbetreffende dier maar ook voor de toekomstige eigenaar die onwetend hiervan wellicht wordt opgezadeld met een dier met (gezondheids)problemen.

Heeft het dier vervolgens niet het geluk om verkocht te worden, is het lot bij de kleinere dieren vaak te eindigen als levend voer.

Petitie: Stop de verkoop van dieren in dierenwinkels

  • Tot nu toe 2542 handtekeningen
  • Op AnimalsToday.nl en met betrekking tot acties is ons privacybeleid van toepassing
Wij, bezorgde burgers en Animals Today, constateren dat dierenwinkels noch groothandels op geen enkele wijze kunnen voldoen aan (een aantal van) de algemene huisvestings- en verzorgingsnormen waardoor het welzijn van de dieren in kwestie onnodig wordt aangetast op zowel de korte als de lange termijn.

Wij constateren verder dat dit gegeven ook gevolgen heeft voor toekomstige houders die worden opgezadeld met dieren waarvan het welzijn is aangetast met alle gevolgen van dien.

Wij concluderen daarom dat er zo spoedig mogelijk een einde moet komen aan dit moedwillig toebrengen van onnodig en ernstig dierenleed door verkoop van dieren in dierenwinkels en groothandels.

Wij concluderen dat de enige manier om dit te bereiken een verbod is om in ieder geval zoogdieren te houden en/of ten verkoop aan te bieden in dierenwinkels, groothandels of andersoortige winkels zoals tuincentra.

Wij verzoeken daarom de leden van het parlement om zich uit te spreken voor een verbod op het houden en verkopen van zoogdieren via dierenwinkels, groothandels of andersoortige winkels zoals tuincentra.

 

stop de verkoop van dieren in dierenwinkels
Stop de verkoop van dieren in dierenwinkels, teken de petitie #stopdierverkoopinwinkels

Samen sterk tegen de huisdierhandel
De Sophia-Vereeniging heeft sinds 2016 de campagne ‘Stop de huisdierenhandel’, met als aftrap een petitie voor een verbod op het verkopen van dieren in winkels, tuincentra en via internet. In oktober 2017 werden zo’n 13.000 handtekeningen aangeboden aan de vaste Kamercommissie Economische Zaken. Maar nu, een jaar verder, is er niets veranderd. De Sophia-Vereeniging steunt onze actie en hoopt:

“…dat jullie petitie overstroomt en dat het wederom laat zien dat er maatschappelijk draagvlak is hiervoor. En bovenal natuurlijk dat deze ellende voor al die dieren zo gauw mogelijk stopt.”

Via de website van de Sophia-Vereniging kun je dierenwinkels en Marktplaats een e-mail sturen met het dringende verzoek om te stoppen met de verkoop van dieren. Dus teken onze petitie en stuur een mailtje. Alvast hartelijk dank!

  • Journalisten met vragen over onze petitie kunnen contact opnemen via pers@animalstoday.nl

©AnimalsToday.nl