Petitie: Stop de verkoop van dieren in dierenwinkels

Op dit moment worden in Nederland nog steeds huisdieren als konijnen, cavia’s, hamsters, ratten en zelfs honden en katten in dierenwinkels verkocht. De omstandigheden waaronder deze dieren gefokt worden, in de winkels verblijven en worden behandeld zijn ronduit slecht voor het dier en in strijd met de wet. De dieren ervaren hoge mate van stress in te kleine hokken, vaak van glas, waarin ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Van socialisatie, zoals de wet voorschrijft, is geen sprake. Daarnaast eindigen kleine dieren als muizen, ratten en cavia’s vaak als voer voor reptielen, wanneer ze niet snel genoeg verkocht worden. Daarom zeggen wij: stop de verkoop van dieren in dierenwinkels en teken onze petitie!

stop de verkoop van dieren in dierenwinkels

Stop de verkoop van dieren in dierenwinkels, teken de petitie #stopdierverkoopinwinkels

Zaterdag  24 november besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan de ziekmakende handel die schuilgaat achter cavia’s in dierenwinkels, bouwmarkt of tuincentrum. Deze winkels betrekken hun dieren uit de groothandel en dat blijkt een industrie te zijn die wettelijke regels voor dierenwelzijn en hygiëne niet serieus neemt. Van enige zelfregulering lijkt geen sprake en daarom zeggen wij: stop de verkoop van dieren in dierenwinkels!

Animals Today-oprichter en hoofdredacteur Karen Soeters gaf in de uitzending haar visie op de bevindingen van Kassa:


Honden en katten
Voordat dieren in de dierenwinkel komen is er dus al veel onzichtbaar dierenleed, maar de winkels zelf zijn ook geen geschikte omgeving voor dieren. Toch zijn er nog steeds dierenwinkels waar gezelschapsdieren als honden en katten verkocht worden, zoals in Osdorp, Amsterdam. Karen Soeters legt kort uit waarom dat echt niet kan:

 

Stop de verkoop van dieren in dierenwinkels!

De verkoop van dieren in dierenwinkels is niet meer van deze tijd en bovendien een overtreding van de Wet dieren. Teken de petitie en maak duidelijk dat dit echt niet meer kan. Deel dit bericht alsjeblieft met de hashtag #stopdierverkoopinwinkels.

 

Wettelijk kader


Wet dieren

Per 1 januari 2013 is in Nederland de Wet dieren van kracht. Deze wet is een samenvoeging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Diergeneesmiddelenwet, de Wet op de Dierenbescherming, de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 en de Kaderwet diervoeders. De Wet Dieren (19 mei 2011) vormt het wettelijk kader voor het houden van dieren.

Het uitgangspunt van de Wet dieren wordt gevormd door de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier (artikel 1.3). Nederland erkende die al in 1981 in de Nota Rijksoverheid en Dierenbescherming, maar legde het in de Wet dieren juridisch vast.

Intrinsieke waarde

Onder intrinsieke waarde wordt verstaan de erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Met het begrip intrinsieke waarde wordt tot uitdrukking gebracht dat dieren, zijnde wezens met gevoel, een eigen zelfstandige waarde hebben los van de gebruikswaarde die de mens aan het dier toekent. De intrinsieke waarde ontkent de gebruikswaarde van dieren echter niet en staat het houden van dieren dus niet principieel in de weg.

De erkenning van de intrinsieke waarde van het dier vereist dat bij het handelen jegens dieren ten volle rekening te worden gehouden met deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Dit betekent dat daar waar mensen dieren voor bepaalde doeleinden willen gebruiken er een zorgvuldige afweging dient te worden gemaakt tussen de belangen van de mens en dier van het dier.

Tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven wordt in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:

 • a. dorst, honger en onjuiste voeding;
 • b. fysiek en fysiologisch ongerief;
 • c. pijn, verwonding en ziektes;
 • d. angst en chronische stress;
 • e. beperking van hun natuurlijk gedrag;
  voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

Besluit houders van dieren

Bovenstaande is nader uitgewerkt in het Besluit houders van dieren. Houders van dieren, dus naast de individuele particulier ook de eigenaar van een dierenwinkel moeten alle van toepassing zijnde welzijnsregels naleven.

Dit houdt in dat houders moeten zorgen dat hun dieren hun natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen en dat hun dieren aan hun ethologische en fysiologische behoeften kunnen voldoen.

Elk dier, ongeacht zijn grootte, moet zijn natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen. Hij moet kunnen rennen, spelen met soortgenoten en kunnen schuilen op het moment dat hij daar behoefte aan heeft.

Dierenwinkels noch groothandels kunnen op geen enkele wijze de dieren geven waar ze behoefte aan hebben. Gelet hierop, overtreden dierenwinkels en groothandels dus per definitie de wet op het moment dat zij dieren houden. Het houden en aanbieden van dieren in een dierenwinkel of groothandel levert zowel op de korte als op de lange termijn onnodig leed en aantasting van welzijn op. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het desbetreffende dier maar ook voor de toekomstige eigenaar die onwetend hiervan wellicht wordt opgezadeld met een dier met (gezondheids)problemen.

Heeft het dier vervolgens niet het geluk om verkocht te worden, is het lot bij de kleinere dieren vaak te eindigen als levend voer.

Petitie: Stop de verkoop van dieren in dierenwinkels

 • Tot nu toe 1908 handtekeningen
 • Op AnimalsToday.nl en met betrekking tot acties is ons privacybeleid van toepassing
Wij, bezorgde burgers en Animals Today, constateren dat dierenwinkels noch groothandels op geen enkele wijze kunnen voldoen aan (een aantal van) de algemene huisvestings- en verzorgingsnormen waardoor het welzijn van de dieren in kwestie onnodig wordt aangetast op zowel de korte als de lange termijn.

Wij constateren verder dat dit gegeven ook gevolgen heeft voor toekomstige houders die worden opgezadeld met dieren waarvan het welzijn is aangetast met alle gevolgen van dien.

Wij concluderen daarom dat er zo spoedig mogelijk een einde moet komen aan dit moedwillig toebrengen van onnodig en ernstig dierenleed door verkoop van dieren in dierenwinkels en groothandels.

Wij concluderen dat de enige manier om dit te bereiken een verbod is om in ieder geval zoogdieren te houden en/of ten verkoop aan te bieden in dierenwinkels, groothandels of andersoortige winkels zoals tuincentra.

Wij verzoeken daarom de leden van het parlement om zich uit te spreken voor een verbod op het houden en verkopen van zoogdieren via dierenwinkels, groothandels of andersoortige winkels zoals tuincentra.

 

stop de verkoop van dieren in dierenwinkels

Stop de verkoop van dieren in dierenwinkels, teken de petitie #stopdierverkoopinwinkels

Samen sterk tegen de huisdierhandel
De Sophia-Vereeniging heeft sinds 2016 de campagne ‘Stop de huisdierenhandel’, met als aftrap een petitie voor een verbod op het verkopen van dieren in winkels, tuincentra en via internet. In oktober 2017 werden zo’n 13.000 handtekeningen aangeboden aan de vaste Kamercommissie Economische Zaken. Maar nu, een jaar verder, is er niets veranderd. De Sophia-Vereeniging steunt onze actie en hoopt:

“…dat jullie petitie overstroomt en dat het wederom laat zien dat er maatschappelijk draagvlak is hiervoor. En bovenal natuurlijk dat deze ellende voor al die dieren zo gauw mogelijk stopt.”

Via de website van de Sophia-Vereniging kun je dierenwinkels en Marktplaats een e-mail sturen met het dringende verzoek om te stoppen met de verkoop van dieren. Dus teken onze petitie en stuur een mailtje. Alvast hartelijk dank!

 • Journalisten met vragen over onze petitie kunnen contact opnemen via pers@animalstoday.nl

©AnimalsToday.nl

Gerelateerde artikelen:

Reacties

 1. Als ik even een vraag tussendoor mag stellen: ik wil kippen gaan houden (en uiteraard wil ik die niet aanschaffen in een dierenwinkel of op Marktplaats)! Waar zou ik ze dan vandaan kunnen halen?

 2. Begrijp de mensen niet die terwijl ze het zo goed weten kopen bij een broodfokker.Ze weten maar al te goed dat ze daarmee deze handel in stand houden.En dan zeggen ze ik heb er toch ééntje kunnen redden.Zijn er nog niet genoeg foto’s in het nieuws gekomen van die arme ouders van deze diertjes die in zo’n vreselijke omstandigheden moeten leven tot ze versleten zijn.Mensen nogmaals koop nooit een dier bij een broodfokker.

 3. Dieren horen hier niet thuis

 4. Ik vind het zo zielig, geen 1 dier hoort in een kooi, laat staan in zo’n te kleine kooi/hokjes. Ik zag n konijntje helemaal gek worden in n dierenzaak, dus ik redde hem, want ik kon het niet aanzien. Dat konijntje had alle vrijheid binnen en kon ook in mn achtertuin spelen. hij was zo gelukkig want hij was gered en had alle ruimte, na paar keer dierenarts is hij alsnog doodgegaan, dat krijg je als je dieren van een dierenzaak koopt, ze zijn niet gezond :(. Ik heb veel verdriet gehad. Maar welkoop verkoopt geen dieren meer sinds begin november. Goed bezig Welkoop!! En nu de rest van de dierenzaken!

 5. Lindsey Van den Eynde zegt:

  iedereen kan een dier kopen, een echte dierenvriend adopteerd!

 6. L. Plesca zegt:

  Als iemand een waardig persoon is zou dieren met respect behandelen. Dierenwinkels moeten stoppen met het verkopen van dieren en uiteraard broodfokkers moeten hard aangepakt worden! De wetten moeten omtrent dierenmishandeling, dierenmisbruik of welke vorm van dierenwelzijn die niet door de beugel kan strenger worden.

 7. Helaas weten heel veel mensen niet dat er ook opvangen (asielen) voor knaagdieren en konijnen bestaan. Ten minste, dat heb ik gemerkt toen ik er met andere mensen over praatte. Ook is er sinds kort een opvang voor vissen, maar die is volgens mij ook (nog) niet zo bekend. Ik hoop dat daar snel verandering in komt!

 8. marjolein zegt:

  Dankzij al die dierenwinkels en “ach zo schattig, een nestje kittens” zorg ik al jaren voor tal van zwerfkatten. Die het buiten, in kartonnen geisoleerde en van dekentjes voorziene huisjes volgens mij beter hebben dan bij mening ‘dierenliefhebber’. Stop op de toestroom van dieren op straat begint met stop op verkoop en bewustwording.

 9. Betty van mil zegt:

  Ik heb pas een hondje in het asiel gehaald van 7 jaar dat bij een broodfokker heeft geleefd en door de politie opgehaald is met nog vele andere ik hoop haar nog een paar goede jaren te kunnen geven

 10. Dirk Cortvriendt zegt:

  Don’t shop ….ADOPT !!

 11. Frans Staalheuver zegt:

  Die dierenzaak op het Osdorpplein ken ik al vanuit mijn jeugd. De laatste keer dat mijn vrouw en ik even binnen gingen kijken, niet om te kopen, zaten de puppy’s onder de uitwerpselen van achteren. Hing een bord boven de deur dat je niet terug mocht komen met ze al ze iets mankeren. Ik hoop al vele jaren op sluiting van deze dierenwinkel.

 12. Als ik even nog iets mag zeggen: ik vind het jammer dat in de petitie de huisdierenhandel op internet niet genoemd wordt… In dierenwinkels etc. zijn verkopers ten minste nog verplicht om schriftelijke informatie mee te geven aan de koper (al is dat natuurlijk nog niet voldoende). Maar op Marktplaats e.d. gebeurt dat ook niet. Dat zou ook verboden moeten worden, vind ik.

  • Beste Anoniem,

   Je begrijpt dat we het geheel met je eens zijn en dat ook via Marktplaats en andere plekken op het internet de handel in dieren moet stoppen. We sluiten ook niet uit dat van het een het ander komt. Echter: het is direct aan te tonen dat fysieke dierenwinkels geen geschikte omgeving zijn voor gezelschapsdieren als puppy’s, konijnen of cavia’s, zoals Karen uitlegt in haar oproep om de petitie te tekenen en Kassa aantoonde voor en achter de schermen van de caviahandel. Binnen het huidige wettelijk kader (zie artikel) is het relatief eenvoudig om een restrictie op verkoop in traditionele winkels toe te voegen. De verkoop op internet verbieden komt daarmee hopelijk ook dichterbij, alleen zitten daar meer haken en ogen aan omdat het niet altijd handelaren en fokkers zijn (detailhandel) en je niet makkelijk kunt aantonen dat de wet wordt overtreden. De discussie hierover zou mogelijk leiden tot uit- of afstel van een verbod op verkoop in dierenwinkels.

   Vanzelfsprekend zijn we dus ook 100% voor een verbod op dierhandel via internet, maar we beschouwen de weg daarnaartoe als een meertrapsraket. Het draagvlak groeit in ieder geval en dat is een goede ontwikkeling.

   Met vriendelijke groet,
   Redactie Animals Today

 13. De Neuter Victor zegt:

  Dieren moeten met respect en waardig behandeld worden, dus geen broodfokkers en dierenwinkels.

 14. Altijd dieren adopteren uit een asiel/opvang!!

  Gedeeld op Facebook en Instagram. Hopelijk worden er veel handtekeningen opgehaald

 15. Al jaren mijd ik die zaken.
  Vaak impuls aankopen, jonge dieren (vraag je eens af wat met de iets oudere dieren gebeurd is Trouwens zo op te zoeken en op tv geweest! )😏
  Klant is koning dus koop bij hen die wel begaan zijn en gehoor geven aan organisaties etc te stoppen!

 16. Super Overmars zegt:

  Dieren horen hier niet thuis

 17. Louise Overduin zegt:

  Ik hoop dat er nog meer mensen de petitie tekenen :)

 18. @Redactie

  De Sophia-vereeniging (die opkomt voor de belangen van huisdieren in Nederland) is ook bezig met zo’n petitie, op hun website. Ik kon het niet laten om dat te zeggen. Ondanks dat sta ik helemaal achter uw petitie, en hoop ik met heel mijn hart dat hij het gaat halen!!!

Laat wat van je horen

*