Klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor ijsberen. Ze waren zelfs de eerste dieren die eronder leden omdat hun leefgebied letterlijk wegsmelt. Toch dreigt er nog een groter gevaar dan de opwarming van de aarde, namelijk het jachttoerisme in Canada. Nu is de tijd om hier een einde aan te maken met een petitie.

ijsberen
Foto: Alan D. Wilson/Wikimedia

Al geruime tijd is bekend dat ijsberen bedreigd worden door het veranderende klimaat, maar de invloed van de jacht op de krimpende ijsberenpopulatie is qua omvang nog veel groter. Net als leeuw Cecil wordt de Canadese ijsbeer gebruikt voor het jachttoerisme, waarbij veel geld wordt betaald om als trofee een ijsbeer te kunnen schieten. Jaarlijks worden zo honderden dieren gedood en deze praktijken zijn in Canada niet verboden. De Inuit (oorspronkelijke bevolking van Canada en Groenland) gebruiken het jachttoerisme als een aanvulling op hun inkomen door als gids en ‘ijsbeermakelaar’ op te treden. Ook schieten ze zelf ijsberen om hun vacht te verkopen. Ze zeggen dat de ijsbeer helemaal niet in gevaar is, maar de praktijk pakt anders uit.

In 2011 kondigde Canada nog aan de ijsbeer beter te zullen beschermen, wegens de zorgwekkende staat waarin de populaties zich bevinden. In Canada leven nog zo’n 15.000 ijsberen, ongeveer 60 procent van de wereldwijde populatie. Maar het ministerie van Leefmilieu benadrukte destijds al dat het plan niet zou leiden tot een verbod op de ijsbeerjacht.

Traditie
De bedreiging voor de ijsbeer door de legale jacht moet bij de kern aangepakt worden en dat kan alleen op politiek niveau. Het ligt voornamelijk aan de leefwijze van de Inuit, die vanuit hun traditie toestemming hebben om ijsberen en zeehonden te doden voor voedsel en bont voor kleding. Geld verdienen door toeristen ijsberen te laten doodschieten valt feitelijk niet onder die noemer, evenals de handel in huiden.

Deze commerciële jacht moet dus eindigen en dat is de verantwoordelijkheid van de Canadese regering. Door de oorspronkelijke bevolking (financieel) te steunen zal de jacht op ijsberen niet meer nodig zijn om een inkomen te genereren. Wanneer de leefomstandigheden van de Inuit verbeteren zal dat ervoor zorgen dat de ijsberenpopulatie beschermd wordt.

Petitie
Om minister-president Stephen Harper van Canada hiervan de overtuigen is er een petitie opgezet die aandacht vraagt om de jacht op ijsberen te stoppen. Deze is op petitiesite ForceChange tot stand gekomen en is hier te ondertekenen. We kunnen de jacht op deze dieren niet negeren, want hierdoor gaat de populatie ijsberen hard achteruit en worden ook zij bedreigd in hun voortbestaan. Het is nu tijd om drastisch in te grijpen!

Bron ©PiepVandaag.nl