Aap dierproeven
Foto: PETA

Australië heeft onnodig 368 mogelijk illegaal verworven Leeuwmakaken uit Indonesië geïmporteerd om als proefdier in te zetten. Dat stelt de vice-voorzitter van het Australisch parlement Anna Burke. In een brief aan de minister van Handel, Craig Emerson, schreef zij: “De onethische import van deze dieren is onnodig, gezien we zelf genoeg capaciteiten hebben om primaten voor onderzoek in Australië beschikbaar te stellen via onze drie fokkerijen voor primaten.” 

De Leeuwmakaak komt voor op eilanden bij West Java en heeft de status van kwetsbaar op de Rode Lijst. Uit een Brits undercoveronderzoek is gebleken dat Indonesië deze primaten onder valse voorwendselen verkoopt aan laboratoria. Ze zouden gefokt zijn, maar in werkelijkheid blijken de apen in het wild te zijn gevangen.

In de afgelopen tien jaar is de handel in deze soort significant gegroeid en de makaak is zelfs het meest verhandelde dier dat op de CITES lijst staat. Australië en Indonesië hebben beide het CITES-verdrag ondertekend, dat onder meer de export verbied in wilde primaten bestemd voor dierproeven. Burke uitte haar zorg dat Australië hiermee mogelijk internationale verdragen heeft geschonden.

Ambtenaren wijzen vooralsnog naar elkaar in deze zaak. Het ministerie van Milieu en het daaronder hangende Australische Quarantaine en Inspectiedienst claimen dat de toezicht op de herkomst van de apen bij Indonesische CITES-vertegenwoordigers ligt. Deze vertegenwoordigers hebben de makaken geclassificeerd als ‘in gevangenschap geboren’ en waren daarom vrij voor export.

Volgens de Britste dierenrechtenorganisatie BUAV bedoelen de vertegenwoordigers dat de apen op een zogenaamd fokeiland geboren zijn, wat volgens BUAV niet hetzelfde is als ‘in gevangenschap geboren’. De organisatie stelt dat de apen op de eilanden vrij in de natuur leven en onderdeel uitmaken van het ecosysteem. De apen zouden dus gewoon in het wild zijn gevangen aldus de BUAV. Daarnaast legde de organisatie bloot onder welke schrijnende omstandigheden de dieren worden verhandeld op markten.

De publieke opinie keert zich meer en meer tegen de import op primaten voor dierproeven. Parlementslid Mike Symon presenteerde afgelopen jaar een petitie met 10.300 handtekeningen voor een verbod. De Indonesische vliegmaatschappij Garuda zei afgelopen jaar te stoppen met het transport van primaten en andere dieren voor onderzoek, giftests en andere experimenten. Ook het ministerie van Gezondheid onderzoekt de mogelijkheid om het beleid op import van proefdieren strenger te maken.

Bronnen: BUAV en Sydney Morning Herald