In een poging om dierenarts Saskia van Rooy het zwijgen op te leggen hebben de drie zwanendrifters uit Nieuwerbrug haar gedagvaard. Ze eisen dat zij zich op de sociale media niet langer negatief uitlaat over de familie zwanendrifters. Opnieuw een bewijs dat zij voor niets terugdeinzen en alles op alles zetten om hun praktijken voort te kunnen zetten.

zwanendrifters
Zwanendrifter aan het werk | Foto: screenshot reportage EenVandaag

De eisers willen dat de rechter beslist dat Saskia van Rooy alle negatieve uitingen over de zwanendrifters weghaalt van Facebook en Twitter. Ze hebben daartoe een kort geding aangespannen. Saskia van Rooy laat weten aan PiepVandaag:

“Zwanendrifters Piet Oostveen, zijn zoon Bep Oostveen en Astrid Vergeer-Oostveen, de vrouw van Bep Oostveen (ook zwanendrifter), hebben mij gedagvaard in een kort geding. Het werkelijke motief om te dagvaarden is om mij als dé ontdekster c.q. klokkenluider van een grootschalige jarenlang durende ‘knobbelzwanenfraude’, dan wel om mij als de kroongetuige in een lopend omvangrijk strafproces bij het Functioneel Parket te Amsterdam in diskrediet te brengen en mij in de positie van verdachte ofwel crimineel te drukken, teneinde daarvan in eerder genoemde strafzaak zelf baat te kunnen hebben. Daarnaast is het doel kennelijk om mij als klokkenluider het zwijgen te doen opleggen en monddood te maken.”

Mishandeling
De zwanendriftersaffaire speelt sinds EenVandaag er meerdere reportages aan wijdde, waarin niet alleen te zien was hoe de zwanendrifters te werk gaan en ze de dieren ernstig mishandelen, maar waarin ook beelden getoond werden dat Saskia van Rooy op zeer agressieve wijze fysiek werd aangevallen door de zwanendrifters. Al eerder werd Van Rooy door hen aangeklaagd wegens stalking, als antwoord op haar aangifte wegens mishandeling, en er ontstonden vraagtekens over de rol van de plaatselijke politie, die erg amicaal lijkt te zijn met de zwanendrifters.

Eén van de zwanendrifters wordt door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd wegens mishandeling en illegale praktijken. De andere zwanendrifter waartegen Van Rooy aangifte deed en die daarop antwoordde met de beschuldiging van stalking is vrijgesproken. Hiertegen heeft advocaat Sebas Diekstra een klacht ingediend bij het Gerechtshof met de eis dat hij alsnog vervolgd wordt.

Proces
Het monddood maken van Saskia van Rooy hangt volgens advocaat Diekstra samen met het op handen zijnde proces tegen de zwanendrifters wegens het illegaal toe-eigenen, mishandelen van en de handel in wilde zwanen. Tevens worden ze verdacht van het zelf leewieken van zwanen, hetgeen alleen door een dierenarts mag gebeuren. Diekstra in EenVandaag:

“Dierenarts Van Rooy stelde ernstige misstanden omtrent het illegaal vangen, mishandelen, leewieken en verhandelen van wilde zwanen door de zwanendrifters aan de kaak en legde hun illegale handelingen op film vast. Zij stelde ook het falen van de toezichthouders als NVWA en politie aan de kaak, die de zwanendrifters jarenlang ongemoeid hun gang lieten gaan. Ze stelde het wapenbezit van de zwanendrifters die haar hadden mishandeld ter discussie. De uitlatingen en publicaties die mijn cliënte hierover op social media plaatst berusten op harde feiten die zij nauwgezet op camera heeft vast gelegd.”

Het kort geding om Saskia van Rooy het zwijgen op te leggen wordt behandeld op 30 september.

Verbod
In reactie op de eerste uitzending van EenVandaag liet staatssecretaris Sharon Dijksma weten de vergunning van de zwanendrifters per direct in te trekken. Ook wil zij dat er een verbod komt op het zwanendriften in Nederland. Maar zolang dat nog niet van kracht is bevinden de praktijken van de zwanendrifters zich in een grijs gebied.

Bekijk de reportage van EenVandaag die de praktijken van zwanendrifters aan de kaak stelde:

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel