De ontheffing die twee families nog steeds hadden om zwanen te driften is per direct ingetrokken door staatssecretaris Sharon Dijksma. Dit naar aanleiding van een uitzending van actualiteitenprogramma EenVandaag, waarin schokkende beelden werden getoond van zeer ernstige misstanden en zelfs strafbare feiten gepleegd door drifters die zich onaantastbaar waanden.

zwanendrifters aanpakken
Foto: Wikimedia Commons

Staatssecretaris Sharon Dijksma zegt de ontheffing in te trekken, maar in hoeverre dat verbod per direct geldt is onduidelijk:

“Ik trek de ontheffing onmiddellijk in. En we zullen de wet moeten wijzigen om te voorkomen dat het zwanendriften nog een beroep kan zijn in ons land.”

Het item van EenVandaag

sitestat

Ontheffing

Wilde zwanen vallen onder de Flora- en Faunawet en zwanendriften betekent dat de jongen van ‘gehouden zwanen’ worden verhandeld. Maar in de praktijk wordt de wet aan alle kanten overtreden. Zwanendrifters verhandelen namelijk niet alleen de jongen van privé gehouden zwanen, maar ook de jongen van de beschermde wilde knobbelzwanen. Zo eigenen ze zich zwanen toe uit het wild en verdienen daar geld aan dankzij een ontheffing.

In ons land worden honderden zwanenparen gemerkt en geleewiekt (het amputeren van een deel van de vleugel om wegvliegen te voorkomen) en in het Groene Hart aan hun lot overgelaten, om later deze zwanen en hun jongen te ‘oogsten’. Dankzij voormalig CDA-minister Verburg kon het driften voor vlees, dons en veren 10 jaar extra langer doorgaan, plus een extra ontheffing van nóg eens vijf jaar.

Op 1 april 2013 was ook deze laatste ontheffing eindelijk verlopen. De drifters vonden echter helaas een maas in de wet omdat het houden van zwanen voor de sier nog is toegestaan, daarnaast wordt het leewieken van vogels pas verboden in 2018. Kortom: Zwanendrifters konden gewoon hun gang blijven gaan ook omdat er in de praktijk geen sprake was van controle.

Verantwoorden
Saskia van Rooy, zelf dierenarts, legde twee jaar lang misstanden vast op film. Daarbij werd ze zelf meerdere keren ernstig mishandeld door zwanendrifters. Naar het verhaal van Van Rooy werd door politie, NVWA, en handhavers van het waterschap of de provincie nauwelijks geluisterd. Toen de zwanendrifters echter aangifte tegen de dierenarts deden wegens stalking, werd direct actie ondernomen. Van Rooy moet zich hier binnenkort voor verantwoorden bij de strafrechter.

Toestemming
Alleen met toestemming mochten zwanendrifters het land van iemand anders betreden, hier trokken ze zich echter niets van aan. Degene die er iets van zei werd bedreigd of zelfs mishandeld. Ook bij de redactie van PiepVandaag.nl kregen we meldingen binnen van mensen die bedreigd zijn door zwanendrifters.

Van Rooy heeft bewijs dat honderden wilde zwanen zijn toegeëigend door zwanendrifters.

“Ze zetten simpelweg een tatoeage op de snavel en claimen daarmee dat het dier en de nakomelingen hun eigendom zijn”, aldus Van Rooy.

NVWA handhaafde niet

“De beelden zijn confronterend en pijnlijk om te zien”, zegt staatssecretaris Dijksma. “De voorwaarden vragen om goed met dieren om te gaan en al die regels worden letterlijk met de voeten getreden, het lijkt alsof men van God noch gebod iets aantrekt.”

Daarbij blijkt uit het onderzoek van Eenvandaag dat de NVWA tot en met 2013 niet optrad tegen de overtredingen omdat zij onder andere simpelweg niet wist dat leewieken door zwanendrifters niet was toegestaan, dit mag alleen worden gedaan door een dierenarts en vanaf 2018 mag het helemaal niet meer. Zo gaf de NVWA aan dat er bij twee controles geen misstanden zijn geconstateerd. Uit rapportages en brieven van de NVWA zelf blijkt dit echter niet te kloppen. Zo werden er in april 2012 en in mei 2012 vele misstanden en zelfs strafbare feiten ontdekt waaronder het illegaal leewieken maar ook het zonder factuur en dus zwart verkopen van wilde zwanen aan onbekende handelaren. Dijksma gaat nu uitzoeken hoe het mogelijk is dat zij deze informatie niet heeft gekregen en daardoor de kamer onjuist informeerde.

Sinds april 2014 loopt er volgens het ministerie van Economische Zaken een groot strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd door de nationale politie naar de activiteiten van de zwanendrifters.

Eind januari overhandigde de werkgroep ‘Stop het Zwanendriften’ nog een petitie aan Tweede Kamerleden om aandacht te vragen voor het onderwerp.

Bron ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.