‘De camera is mijn wapen en wordt uiteindelijk ook mijn redding’ was de quote van zwanendrifters-klokkenluider Saskia van Rooy in het Algemeen Dagblad van 29 augustus 2015. Zij voegt nu daad bij het woord. ‘Mijn cliënte stelt dat zij bij Justitie onomstotelijk camerabewijs heeft aangeleverd dat zwanendrifter Bep O. uit Nieuwerbrug op 26 augustus 2014 een valse aangifte van stalking tegen haar deed’, meldt Van Rooy’s advocaat Sébas Diekstra.

zwanendriften
Zwanendrifter aan het werk | Foto: screenshot uitzending EenVandaag

Dierenarts Van Rooy stelde met gevaar voor eigen leven ernstige misstanden omtrent het illegaal vangen, mishandelen, leewieken en verhandelen van wilde zwanen door de zwanendrifters aan de kaak. Ze filmde de illegale praktijken van het zwanendriften, waarna zij diverse malen door hen werd mishandeld. Op Van Rooy’s beelden bij EenVandaag was te zien hoe ze werd aangevallen door de zwanendrifters, welke beelden tot ophef leidden. Naar aanleiding hiervan deed Van Rooy aangifte van mishandeling tegen hen. Zwanendrifter Bep O. deed vervolgens aangifte van stalking tegen haar. Advocaat Sébas Diekstra:

“De politie Krimpenerwaard pakte de aangifte van stalking direct op en liet volgens cliënte deugdelijk feitenonderzoek achterwege. Binnen recordtempo werd Van Rooy gedagvaard om voor de strafrechter te verschijnen. Mijn cliënte stelt dat zij bij Justitie onomstotelijk camerabewijs heeft aangeleverd dat zwanendrifter Bep O. een valse aangifte van stalking tegen haar deed. Op zowel haar eigen camerabeelden alsook op de camerabeelden van de zwanendrifter zelf is volgens mijn cliënte te zien dat hij op 25 augustus 2014 twee mobiele telefoons bij zich had. Met zijn ene telefoon verstuurde hij volgens Van Rooy anonieme sms-berichten naar haar teneinde haar naar zich toe te lokken en een vermeende stalking te ensceneren. Hij sms’te dat de zwanenjager in zijn witte dienstwagen zwanen op de Graafkade in Berkenwoude aan het proppen was. Toen Van Rooy naar die locatie reed om te onderzoeken wat er gaande was, belde hij daarna met hetzelfde telefoonnummer de politie dat hij door haar gestalkt werd en dat hij zijn werkzaamheden als rattenvanger daardoor niet kon uitvoeren. Met zijn tweede telefoon filmde de zwanendrifter volgens Van Rooy de door hemzelf in scène gezette vermeende stalking, alsook zijn telefonische melding aan de politie. Dit was bij EenVandaag te zien. Dit alles deed hij volgens cliënte tijdens werktijd als ambtenaar c.q. rattenvanger bij het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.”

zwanendriften
Anoniem sms-bericht dat zwanendrifter/rattenvanger Bep O. op 25 augustus 2014 naar dierenarts Van Rooy verstuurde om haar naar zich toe te lokken | Foto: Saskia van Rooy

Politie
Ook over de rol van de politie bestaan ernstige twijfels, aldus advocaat Diekstra:

“Mijn cliënte stelt dat zij nu ook bij Justitie camerabewijs heeft aangeleverd dat de agent die pas circa een uur na haar twee 112-meldingen in Berkenwoude ter plaatse kwam, hierbij een dubieuze rol speelde. Bij EenVandaag was te zien dat deze agent amicaal met de zwanendrifter omging en hem bij zijn voornaam noemde. Cliënte stelt dat deze agent in zijn proces-verbaal van 27 augustus 2014 na liet te vermelden dat het telefoonnummer waarmee zwanendrifter Bep O. een telefonische melding van stalking bij de politie had gedaan, exact hetzelfde telefoonnummer was als waarvan zij de anonieme sms-berichten over de zwanenjager in zijn witte dienstwagen in Berkenwoude had ontvangen.

Het was uitgerekend deze agent die volgens mijn cliënte haar enige tijd later op het politiebureau over de stalking verhoorde. Van Rooy stelt dat zij deze agent tijdens het verhoor de anonieme sms-berichten op haar telefoon toonde waarmee zwanendrifter Bep O. haar destijds naar Berkenwoude had gelokt, welke sms-berichten zij hem ook al eerder op 25 augustus 2014 in Berkenwoude had laten zien. Volgens cliënte heeft zij camerabewijs dat deze agent wist dat het telefoonnummer waarmee de anonieme sms-berichten naar haar waren verstuurd, exact hetzelfde telefoonnummer was waarmee zwanendrifter Bep O. de vermeende stalking bij de politie meldde. Desondanks nam de agent volgens Van Rooy hierover geen woord in zijn twee proces-verbalen op, terwijl deze essentiële feiten aantoonden dat de aangifte vals was.”

zwanendriften
Met de ene telefoon (rode cirkel) verstuurde de zwanendrifter/rattenvanger anonieme smsberichten naar Van Rooy en belde hij daarna de politie. Met de andere telefoon (gele cirkel) filmde hij Van Rooy alsof ze hem aan het stalken zou zijn | Foto: Saskia van Rooy

Aangifte
Naar aanleiding van deze feiten gaat advocaat Diekstra een juridische procedure starten:

“Ik zal daarom namens cliënt tegen zwanendrifter Bep O. aangifte van ‘het doen van valse aangifte’ doen, dat bij wet strafbaar is gesteld. Daarnaast zal ik namens cliënte ook aangifte van ‘lasterlijke aanklacht’ en ‘laster’ tegen hem doen, omdat haar eer en goede naam door zijn valse aangifte zijn aangerand en zij ten gevolge daarvan onterecht door Justitie vervolgd is met alle bijkomende kosten van dien. Bovendien zal ik namens haar aangifte van ‘valsheid in geschrifte’ tegen hem doen, omdat zijn aangifte volgens cliënte valse door hem op schrift gezette verklaringen bevatten. Cliënte zal middels een civiele procedure de materiële en immateriële schade op hem gaan verhalen die zij ten gevolge van zijn valse aangifte geleden heeft.

Verder wil ik dat door de Rijksrecherche tot op de bodem wordt onderzocht welke rol en betrokkenheid deze agent van de politie Krimpenerwaard bij deze valse aangifte heeft gehad. De feiten tonen volgens klokkenluider Van Rooy aan dat de politie Krimpenerwaard afgelopen jaren faalde bij de handhaving en controle op het zwanendriften en tot op heden niet de benodigde kennis, ervaring, middelen, capaciteit en tijd heeft om überhaupt te kunnen controleren. Dit is trouwens niet onbemerkt bij de locale politiek gebleven. Ad Struijs van Pro Krimpenerwaard diende onlangs een motie tot het uitvoeren van een extern onderzoek naar het falende politieoptreden bij burgemeester Tjerk Bruinsma in.”

Diekstra liet eerder al namens de dierenarts weten dat hij middels een zogeheten artikel 12 SV-procedure een klacht bij het Gerechtshof had ingediend, om zwanendrifter Bep O. alsnog voor mishandeling van zijn cliënte vervolgd te krijgen. Het Openbaar Ministerie vervolgt enkel zijn vader voor mishandeling, maar niet hemzelf. Ook had Diekstra zich bij de politie beklaagd dat de zwanendrifters nog steeds hun wapens en wapenvergunning zouden hebben.

Persbericht Diekstra Van der Laan Advocaten