Het is inmiddels twee maanden geleden dat staatssecretaris Dijksma de vergunning van zwanendrifters heeft ingetrokken. Helaas gaan de illegale praktijken gewoon door en neemt de politie zo goed als geen actie. Dat blijkt uit een nieuwe reportage van EenVandaag die afgelopen zaterdag werd uitgezonden.

zwanendrifters
Foto credit: Sandra Király Pictures via Compfight cc

Dat de zwanendrifters zeer agressief zijn werd al eerder duidelijk. Niet alleen worden zwanen stelselmatig ernstig mishandeld, maar ook mensen die hen aanspreken op hun gedrag, worden zeer agressief en gewelddadig bejegend door de familie Oostveen. Al eerder vroeg de advocaat van klokkenluider Saskia van Rooij om bescherming.

Wilde zwanen vallen onder de Flora- en Faunawet en zwanendriften betekent dat de jongen van ‘gehouden zwanen’ worden verhandeld. Maar in de praktijk wordt de wet aan alle kanten overtreden. Zwanendrifters verhandelen namelijk niet alleen de jongen van privé gehouden zwanen, maar ook de jongen van de beschermde wilde knobbelzwanen. Zo eigenen ze zich illegaal zwanen toe uit het wild en verdienen daar veel geld aan door de dieren door te verkopen aan het buitenland.

Met deze illegale praktijken riskeren de zwanendrifters een dwangsom van maximaal vijftigduizend euro. Dat staat in een beschikking van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit die dagblad Trouw in handen heeft.

Overigens heeft de NVWA afgelopen weken wel meerdere keren zwanen in beslag genomen bij de zwanendrifters.

Alleen met toestemming mochten zwanendrifters het land van iemand anders betreden, hier trokken ze zich echter niets van aan. Degene die er iets van zei werd bedreigd of zelfs mishandeld. Ook bij de redactie van PiepVandaag.nl kregen we meldingen binnen van mensen die bedreigd zijn door zwanendrifters.

Saskia van Rooy, dierenarts, legde twee jaar lang misstanden vast op film. Daarbij werd ze zelf tot drie keer toe ernstig mishandeld door zwanendrifters. Zo poogde zwanendrifter c.q. pluimveeslachter Herman van E. vorig jaar met zijn auto Van Rooy aan te rijden. De dierenarts kon ternauwernood voorkomen dat ze over de kop sloeg en in een sloot terechtkwam.

De zwanendrifter belde daarna zelf de politie om van Rooij weg te jagen, nadat hij eerst illegaal de vleugels van vier jonge wilde zwaantjes van een wild zwanenpaar door het bot had afgeknipt. Hij kwam met deze strafbare feiten met gemak weg, omdat volgens Van Rooy de politie niet beschikte over de benodigde kennis over het zwanendriften om ter plaatse te kunnen handhaven.

Naar het verhaal van Van Rooy werd door politie, NVWA, en handhavers van het waterschap of de provincie nauwelijks geluisterd.
Toen de zwanendrifters echter aangifte tegen de dierenarts deden wegens stalking, werd direct actie ondernomen. Van Rooy moet zich hier binnenkort voor verantwoorden bij de strafrechter.

In de uitzending van EenVandaag vertellen mensen dat de politie niet of nauwelijks ingrijpt, en dat er zelfs in één geval werd aangeraden geen aangifte te doen.

Van Rooy roept mensen die zwanendrifters aan het werk zien op vooral zelf beeldmateriaal te maken om zo bewijs te verzamelen en onmiddellijk de politie en de NVWA te bellen.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag.nl.

Bron: EenVandaag.nl ©PiepVandaag.nl