Dierenbescherming Amsterdam heeft in 2013 een samenwerking geïnitieerd met de acht grootste Amsterdamse GGZ instellingen. Het eerste resultaat hieruit is inmiddels gerealiseerd: een digitale flyer met informatie voor de cliënten, voor wanneer zij een huisdier willen aanschaffen of indien zij reeds een huisdier hebben.

Hondje - GGZ
Foto: Natalia Romay / Foter.com / CC BY-NC-SA

Begin 2013 is Dierenbescherming Amsterdam begonnen met het benaderen van de acht grootste GGZ-instellingen in Amsterdam, om te bespreken hoe zij de dieren van cliënten op structurelere wijze kan helpen en hoe zij cliënten (en hun begeleiders) ook preventief kan adviseren indien zij voornemens zijn een huisdier aan te schaffen.

Inmiddels zijn de eerste gesprekken met alle instellingen afgerond en komt de samenwerking goed op gang. Zo is er een digitale flyer ontwikkeld die intern verspreid wordt bij de verschillende organisaties, met daarin allerlei informatie over huisdieren: Wanneer zou je beter geen huisdier aan kunnen schaffen, welke kosten komen er bij kijken, hoeveel tijd kost het huisdier zelf etc. Deze folder is op korte termijn ook beschikbaar op de website van Dierenbescherming Amsterdam, onder de button ‘Huisdieren en GGZ’.

De contactpersonen bij de instellingen, begeleiders en hun cliënten kunnen als er hulp nodig is voor een huisdier(en) via deze digitale flyer snel en gemakkelijk hun weg vinden naar de Dierenbescherming Amsterdam. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het geval van een plotselinge opname van een eigenaar van een dier. Bij één van de pleeggezinnen van de Dierenbescherming kan het dier dan tijdelijk ondergebracht worden. Ook voor financiële en/of educatieve ondersteuning, etc. kan een beroep worden gedaan op de Dierenbescherming Amsterdam.

De samenwerking met instellingen zal in 2014 verder worden uitgebreid.

Persbericht Dierenbescherming Amsterdam